Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı ağaçlar; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, sellerin, taşkınların olmasını önler. Ayrıca yeraltı sularının oluşmasına yardım eder. Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur.Su rejimini düzenler. Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı ağaçlar; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, sellerin, taşkınların olmasını önler. Ayrıca yeraltı sularının oluşmasına yardım eder. Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur.Su rejimini düzenler. ORMANLAR OKSİJEN KAYNAĞIDIR SU VARLIĞINI KORUR VE DÜZENLER EREZYONU ÖNLER HAMMADDE KAYNAĞIDIR ORMANLAR İŞ VE GEÇİM KAYNAĞIDIR YARARLARI ZARARLARI Yağan yağmurlar önce küçük dereler oluşturur sonra daha büyük kollarda birleşerek daha büyük ırmak oluşturarak denizlere dökülürler.Böylece yaşam alanlarının su altında kalmasını engeller, selleri engeller.Sulama amaçlı olarak da kullanılabilir. DERELER IRMAKLARI OLUŞTURUR BİRLEŞEREK BESİN KAYNAĞI SUNAR HES İle Elektrik Üretimi Yapılır ORMANLARIN VE AKARSULARIN ÇEVREYE ETKİSİ *1 Hektar çam ormanı havadaki36.4 ton tozu süzer. * Bugün ülke topraklarımızın % 83’ünde erezyon devam etmektedir. * Ülkemizde erezyon Avrupadan 12 kat fazladır. * Yetişkin bir kayın ağacı kökleriyle 10 ton su tutabilir. * Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur. * Oduna ait kullandığımız tüm materyaller ormanlarımızdan elde edilirler. * Bu ağaçlar Orman Mühendislerinin denetimi altında uzman kişiler tarafından alandan çıkarılarak kullanım için ayrılırlar. * Ege Orman Vakfında ki ağaçlandırma çalışmalarında bu kişilere iş verilerek kalkınmaları sağlar, istihdam olanağı yaratır * Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır. AKARSULAR Boşa akan suların değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Maliyet, arz güvenliği, yerli kaynak olması, çevreye uygunluğu açısından da değerlendirildiğinde önemli faydaları bulunmaktadır * Akarsulardaki yaşayan canlılar besin olarak kullanılırDoğal yaşamı dengeler * Bölgenin küresel ısınmaya karşı direnme gücü kalmayacak.* Meralar kuruyacak. ORMANLAR *Kuşkusuz ormanların en önemli faydası oksijen kaynağı olmasıdır. Bitkiler fotosentez yolu ile havadan karbondioksiti alır; havaya oksijen veriR Mert Osman Yücel - Mesut Can Özdemir
Create Your Free Infographic!