Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DAFO DE COCA-COLA - Amplia experíencia per la tempranera comercialització del producte al mercat - Fórmula del producte secreta i només ells coneixen les quantitats exàctes de cada cosa. - Ofereixen productes de fàcil adquisició en cualsevol punt on et trobis. - Han aconseguit que asociem els colors vermell i blanc al seu producte i reconeguem la marca pels color. - Ofereixen una gran varietat de productes en el mercat i no depenen només del producte Coca-Cola, si no que tenen altres marques de productes de beguda com sucs Minute Mind, Fanta, Aquarius, etc. FORTALESES - Marca internacional més coneguda del món. OPORTUNITATS - El preu dels seus productes són més alts que els de la competència. - Associem Coca-Cola amb els Estats Units i si el país té una mala reputació, a l'hora de que Coca-Cola vulgui fer tractes amb altres paísos, aquests es replantegin les coses. - Al final la gent pot acabar cansant-se de beure Coca-Cola i pagar el seu elevat preu i vulgui provar el de la competència i aquests siguin similars i amb preus més econòmics. DEBILITATS AMENACES - Al mercat hi ha grancompetència de begudes amb gas no nomès ells. - Cada cop les empreses volen ser més innovadores i poden oferir productesque al final es venguin més que el producte de Coca-Cola. - Ràpid desenvolupament dels mitjans de comunicació i aixó fa que l'empresa pugui utilitzar aquests avenços per promocionar-se - Es publiciten sovint per la televisió i cada cop com grans productes que els hi facin competència no tenen la mateixa popularitat i la mateixa econòmia no es poden permetre la gran varietat d'anuncis diferents que Coca-Cola fa durant l'any. - Es preveu un creixement del PIB per capita del país la qual cosa es dedueix que el consum hauría d'incrementar, i per part de Coca-Cola les vendes també. Realitzat per Sergi Ferreres Garcia - Que la varietat de productes que tenen no es ven per igual i la gent sol consumir gaire bé sempre el mateix producte ja que la resta no són lo suficientment atraibles al consumidor. LÍNIES D'ACCIÓ FORTALECES + OPORTUNITATS DEBILITATS + OPORTUNITATS FORTALESES + AMENACES DEBILITATS + AMENACES Partint del llarg temps que està oferint productes al mercat, incloent la seva bona reputacióobtinguda gràcies a la popularitat dels seus productes al llarg del temps entre els consumidors, També hem d'afegir que poden expandir-se de manera que captin la màxima atenció de l'usuari a traves dels mitjans de comunicació. La competència de Coca-Cola també pot aprofitar els avenços de la tecnologiai els seus preus més econòmics per atraure més consumidors de Coca-Cola.Donant lloc a una pèrdua de consumidors. Doncs que portar molt de temps al mercat i que la gent segeuix avui dia consumint Coca-Cola des de que van sortir al mercat. També el prestigi que té i que la qualitat del producte es molt bona,tard o d'hora en algun moment acabarem consumint els seus productes. El tenir una fòrmula secreta fa que el producte tingui un gust únic que és la que fa que Coca-Cola tingui aquest èxit. A vegades quan és hora de consumir un producte amb gas a casa,depenent del grup de persones que visquin en el mateix habitatge, buscarà un producte que tingui un gust similar als de Coca-Cola i que el comprar un conjunt de llaunes de productes amb gas sigui més barat i això es un factor molt perjudicial, ja que el nombre de consumidors que vol un producte barat i similar són famílies de 4 o més persones. DEBILITATS - Els preu dels productes són mes alts que els de la competència. Realitzat per Sergi Ferreres Garcia
Create Your Free Infographic!