Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 COMISSIONS Cultura - Educació Consell Social de la Cultura Posar en valor el paper de la cultura en la configuració d'una societat millor 1. 2. VC investment PRESIDENT Organisme que reuneix entitats de sectors no culturals per participar enun fòrum de debat sobre la cultura, que permeti l'intercanvi de reflexions, experiències i coneixements, amb la finalitat d'apropar la cultura al conjuntde la societat. COMPOSICIÓ DEPARTAMENTDE CULTURA ASSOCIACIONSEMPRESARIALS ORGANITZACIONSSINDICALS CAMBRES DE COMERÇ ORGANIZACIONSDE CONSUM DEPARTAMENT DE CULTURA ASSOCIACIONSEMPRESARIALS ORG.SINDICALS CAMBRES DE COMERÇ ORG.DE CONSUM CONFEDERACIÓ DE COMERÇ DE CATALUNYA COL·LEGIS PROFESSIONALS CONSELL ESCOLARDE CATALUNYA MITJANS DE COMUNICACIÓPÚBLICS I PRIVATS SECRETÀRIA CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUTDE CATALUNYA CONSELL NACIONALDE LA GENT GRAN DE CATALUNYA CONSELL NACIONALDE LES DONES DE CATALUNYA OBJECTIUS Incentivar la relació entre la formació i el sector cultural FUNCIONAMENT PLE CONSELL INTERUNIVERSITARIDE CATALUNYA CONSELL NACIONALDE LA CULTURA I DE LES ARTS ORG.PROFESSIONALS ASSOCIACIONS I CLUBS DEL SECTOR CULTURAL ORG. ASSOCIATIVES D'ENS LOCALS MÉS REPRE- SENTATIVES ALTRES DEPARTAMENTS PERSONESDE RECONEGUT PRESTIGI ENL'ANÀLISI DEPOLÍTIQUES CULTURALS El Consell Social de la Cultura està format per 50 representants de diferents institucions i organismes de la societat civil Cultura - Economia Cultura - Benestar Cultura - Turisme Cultura - Economia local Cultura - Comunicació Cultura - Salut Cultura - Ocupació 2 Posar en valor la dimensió econòmica, educativa i social de la cultura Afavorir l'accés de la ciutadania a l'oferta dels béns i serveis culturals Afavorir les relacionstransversals de la cultura a altres àmbits o polítiques públiques
Create Your Free Infographic!