Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Kính gi Grab Taxi,Em viết thư này để bày t nim mong mun được ng tuyn vào v trí Marketing Intern ti TP.HCM.Trước tiên, em xin gii thiu sơ lược và trình bày v khnăng ca bn thân.Hin ti, em là sinh viên năm 3, chuyên ngành Marketing, trường ĐH Kinh Tế TP.HCM. Vi 2 năm tham gia vào nhóm Margroup (nhóm sinh viên nghiên cu Marketing) em đã có được nhiu hơn nhng kinh nghim thông qua các công vic phc v nhu cu ca đối tác. Bên cnh đó, kiến thc được hc trường, các công vic làm thêmcũng như có mt thi gian em đã kinh doanh trên Internetthông qua các trang web như Ebay, Amazon,...đã giúp em t tin hơn và càng ngày càng mong mun được làmcông vic mi để m mang kiến thc và hc hi kinh nghim nhiu hơn na. Ngoài ra, em biết đến Grab Taxi qua chương trình "Over Time" nên em đã tìm hiu vàhng thù vi Grab Taxi t đó. Vì thế em quyết định np đơn ng tuyn vào quý công ty.Bên cnh đó, em cũng đã t mình trang b các k năng làm vic nhóm và làm vic độc lp, tinh thn hc hi và s năng động.Ngoài ra, em còn có các k năng v đồ ha như Photoshop,Illustrator; k năng tin hc văn phòng như Word, Powerpoint, Excel (các k năng này em có chng ch do trường ĐH Khoa Hc T Nhiên cp). Hơn na, vi tinh thn trách nhim, lòng nhit tình và ham hc hi em tin mình có th hoànthành tt công vic được giao. Ngoài ra các thông tin khác đã được nêu trong tp đính kèm. Em rt sn sàng tham gia phng vn để có th làm vic ti Grab Taxi. Mi thông tin có th liên lc qua s đin thoi: 0975 979 255 hay mail: lenhutthienngan@gmail.com.Cám ơn quý công ty đã đọc thư và lng nghe nguyn vngca em, rt mong được làm vic cùng quý công ty.Thân ái,Lê Nht Thiên Ngân
Create Your Free Infographic!