Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Posicionament Com argumentem? En primer lloc ens hem de posicionar a favor o en contra del tema exposat. Argumentació Part més important d'un text argumentatiu. Serveix per reforçar i defensar el nostre posicionament. - En primer lloc hem de fer una afirmació. Exemple: tabac és dolent per la salut. - En segon lloc elaborem un raonament, és a dir, argumentem la nostra afirmació. Exemple: perquè la cigarreta conté molts components que són cancerígens. Com fer un bon text argumentatiu? Tipus d'arguments: 2) Argument d'autoritat: consisteix a utilitzar lopinió duna persona important per defensar una tesi. Afirmació: L'atur baixarà considerablement aquest any 2015. Raonament: El conseller d'Economia ho ha afirmat. 3) Argument de causa i coseqüència: establiment duna relació lògica de successió entre els fets. Afirmació: Els atletes espanyols, encara que són dels millors del món, no van aconseguir cap medalla als Jocs Olímpics Raonament: Els atletes no van guanyar perquè no estaven al 100%, sinó que es trobaven molt cansats i, fins i tot, lesionats donat que van fer una preparació massa dura abans dels jocs. 1) Argument amb exemples: aquests arguments consisteixen a aportar proves que justifiquen la nostra posició. Afirmació: als gats els agrada molt el pernil. Raonament: el meu gat sempre ve a la cuina quan alguna persona té pernil a la mà. 4) Argument amb dades o xifres: les opinions són discutibles. Per aquesta raó, un recurs eficaç per a convèncer és presentar com a fets inqüestionables determinades informacions com ara dades o xifres reals. Afirmació: les balenes estan en perill d'extinció al Japó. Raonament: a causa de la pesca il·legal, cada any es redueix la xifra de balenes en un 30%. Això provoca que, en uns 3 anys, algunes espècies puguin desaparèixer totalment.
Create Your Free Infographic!