Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 El COIPÚ COIPÚ Sud-Americà MAMÍFER ORIGEN I LOCALITZACIÓ A CATALUNYA Classe: MammaliaOrdre: RodentiaFamília: MyocastoridaeNom comú: CoipúNom científic: Myocastor coypus Els caràcters morfològicsdestacables són: ulls petits, elcap ample, el nas i les orellesposseeixen una membranaque es desplega i impedeix elpas de l'aigua quan essubmergeix. La boca presentaa les comissures glàndulessebàcies amb què lubricael cos. Posseeix queixalssuperiors grans.Tenen dues classes de pèl: uns suaus i curts i els altres hirsuts i llargs Els mamífers són animals vertebrats que es caracteritzen pel seu pelatge i perque s'alimenten amb llet materna en nèixer, que es produeix a les mamelles de les famelles. La majoria són terrestres, tot i que n'hi ha que viuen a l'aigua i d'altres que poden volar.En el cos dels mamífers podem distingir tres parts: cap, tronc i extremitats.Segons la seva alimentació poden ser: - Herbívors: Salimenten de vegetals- Carnivors: Salimenten de carn - Omnívors : Salimentes de car i vegetals.Segons la seva manera de reproduir-se els classifiquem en: - Vivípars: neixen del ventre de la seva mare. - Ovipars: neixen dun ou que pon la mare.- Ovovivipar: inicia el desenvolupament en l'úter i després l'acaban a l'exterior Ambients aquàtics: rius, rierols i zones de reg o terrenys alts, on es fabriquen el seu propi niu. És propi de Sud-Amèrica Brasil, Uruguai, Paraguai, Xile i parts de Bolívia.Va arribar a Catalunya per ser criat pel valor de la seva pell. Van deixar lliures diversos exemplars i es van instal·lar al riu deTordera, al Montseny, Ripollès i l'AltEmpordà. És d'hàbits generalment nocturns i crepusculars.S'alimenten de plantes aquàtiques, principalment canyes i joncs. Ocasionalment ingereix mol·luscs. Les seves potes són curtes, més desenvolupades les deldarrere, els seus amplis peus té quatre dits llargs units permembranes ben desenvolupades i el cinquè dit,solt, l'utilitza per netejar el pelatge . No presenta dimorfisme sexual. Dimensions corporals: cap + cos (38 - 63 cm) cua (23 - 45 cm).Pes: 6 - 10 kg. El robust cos està perfectament adequat per a la vida aquàtica. Bon nedador ibussejador: neda amb rapidesa, amb el cap i part del llom fora de l'aigua ila cua estirada, impulsant- se amb les potes posteriors. És un mamífer rosegador de la famíliadels miocastòrids, és un animal gran encomparació amb els altres rosegadors.Té una cua llarga, de secció rodona i ambun pelatge gris marronós de tons groguencs. Hàbitat Impacta en el medi atacant les presses d'aigua, els camps de cereals, els cultius d'alfals i els frutals Dimensions corporals: cap + cos (38 - 63 cm)i cua (23 - 45 cm).Pes: 6 - 10 kg. Viuen en parelles que s'integren a un grup més gran. El seguici s'inicia amb sons que emeten els dos membres de la parella. La femella davant l'acostament del mascle es mostra submisa i se'n va a la superfície de l'aigua o a la riba . La còpula es porta a terme a l'aigua i és comú que la femella romangui amb la meitat inferior del cos submergit. La gestació dura aproximadament uns 130 dies. Escava galeries subaquàtiques en els marges de rius i aiguamolls que utilitzen com a refugis
Create Your Free Infographic!