Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Invloed vrijetijdsbesteding op geluk onder Nederlandse ouderen Gemiddelde inkomen 10 % van de bevolking zit in de leeftijd van 65 - 75 jaar 19.800 Dit zijn er 1.749.000 65 plussers bieden vrijwilligershulp aan in eigen netwerk Oppassen op kleinkinderen valt hier ook onder Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe beter de gezondheid,leefsituatie en zelfstandigheid Internetgebruik 55% dagelijks E-mail is het populairste contact middel 16,3 uurper week 80% 70% bezoekt 51% binnen NL 6% buiten EU Vakanties 42%binnen EU Televisie kijkenis een beleving Kunst & cultuur 30% 65% Blij met woning 16% voelt zichwel eens onveilig 65% Milieu vriendelijk gedragvoor toekomstige generatie Maakt zich zorgen over natuur, milieu en klimaat Bronnen:* CBS. (2014). Bevolkingsteller. Opgeroepen op 18 december 2014 via http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm* CBS. (2013). Internetgebruik ouderen fors toegenomen. Opgeroepen op 18 december 2014 via http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-4005-wm.htm* CBS. (2014). Steeds meer ouderen op vakantie. Opgeroepen op 18 december 2014 via http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-3928-wm.htm* CBS. (2012). Veiligheidsmonitor 2012. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.* KCWZ. (2009). Demografische ontwikkelingen. Opgeroepen op 18 december 2014 via http://www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/demografische_ontwikkelingen* Kennislink. (2009). Ouderen zijn geen eenzame televisieverslaafden. Opgeroepen op 18 december 2014 via http://www.kennislink.nl/publicaties/ouderen-zijn-geen-eenzame-televisieverslaafden* MOVISIE. (2008). De zilveren kracht in cijfers. Utrecht: MOVISIE.* Sociaal en Cultureel Planbureau. (2001). Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie. Utrecht: SCP.* Uitzendbureau 65 plus. (2014). Social media gebruik onder senioren. Opgeroepen op 18 december 2014 via http://www.65plus.nl/weblog/social-media-gebruik-onder-senioren* van den Broek, A., de Haan, J., Schols, M., Tiessen-Raaphorst, A., & Verbeek, D. (2010). Verschillen in vrijetijdsbesteding. Den Haag: SCP.* van Iersel, J., & Leidelmeijer, K. (2010). Senioren op de woningmarkt. Den Haag: Ministerie van VROM.* van Roekel, E. (2006). Senioren, de vergeten doelgroep? Opgeroepen op 18 december 2014 via http://www.marketingfacts.nl/berichten/20061016_senioren_de_vergeten_doelgroep* Verbeek, D., & Boelhouwer, J. (2010). Milieu van later, wiens zorg nu? Den Haag: CBS.
Create Your Free Infographic!