Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 (+84) 905 549 819 nguyentrungmyngan@gmail. com Nguyn Trung M Ngân C nhân QTKD Đại hc Kinh tế Đà Nng -4 năm tham gia hot động chuyên ngành các ban truyn thông, tài tr, tài chính trong các d án: gii bóng chuyên ngành, Gi Trái đất, Trung thu làng Hy Vng, .. Nhy cm, năng động, có tinh thn thin nguyn -Là thành viên và 3 năm tham gia t chc các s kin, chương trình ca Clb tình nguyn Búp Sen Hng: trung tâm Lê Văn Hiến, tr em trường Nam Trà My, "Gi ước mơ xanh" nhà hát Trưng Vương.-Công dân toàn cu 2014 ti Surabaya, Indonesia theo d án t chc Aiesec.iu phi nhân s s kin đin nh Autumn Meeting 2014-Ambassador Supporter d án studentofsoutheastasia ca trường Minerva. Ngoi hình-k năng-quan đim -Tóc dài có màu, cười tươi, duyên, cao 162cm.-Giao tiếp tích cc và tôn trng các mi quan h. S hu và duy trì các mi quan h lâu dài vi bn bè, người quen t bc tiu hc đến hin ti.-Chng nhn Gii Tin B. S hu và s dng thành tho các tk social media: facebook, twitter, instagram, google+, linkedin,..-Giao tiếp tiếng Anh tt. Tng làm waitress và cashier ti Tourane Bar, Lantern Restaurant và Up Cafe-Chng ch Toeic-Thành viên reviewer trang page Quán Ngon Đà Thành -Tham vng làm vic trong môi trường giao tiếp tr trung, năng động.-S thích: xem qung cáo; phim hành động, hài; show truyn hình;kênh yantv, yeah1tv;..
Create Your Free Infographic!