Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Trong quá trình hc tp và làm vic trong ngành công ngh thông tin tôi đã có nhng kinh nghim trong thiết kế, lp trình website, phn mm ng dng bng các ngôn ng như C#, .Net, ... làm vic vi các cơ s d liu Postgres, Oracle, Access, h điu hành Linux.Lp đặt, cài đặt sa cha h thng máy tính và kiến thc v qun tr mng.Qun lý h thng mng Lan , sa cha và khc phc s c v máy tính trong công ty.Qun lý Website công ty. Tt nghip chuyên ngành Công ngh thông tin (phn mm)ti trường CĐ K thut Lý T Trng TP HCM năm 2010. Nguyn Thăng Long K NĂNG Đin thoi: 0977 564 278Email: thanglongpy89@gmail.com Đang liên thông đại hc trường đại hc công nghip TPHCM. KINH NGHIM 2010-2011 Nhân viên code C# ti công ty phn mm y tế links toàn cu - Công ty chuyên v phn mm Medisost, qun lý các khoa, kho, vin phí ti toàn b h thng các bnh vin và phòng khám ln nh.- Làm vic vi các cơ s d liu Postgres, Oracle, Access. 2011-2012 Nhân viên trin khai ti công ty Song Ân - Công ty chuyên v các phn mm qun lý tng th bnh vin.- Đảm nhim v trí phó phòng trin khai, qun lý h thng nhân viên trin khai phát trin phn mm ca công ty cho các khách hàng khu vc min bc.- Hướng dn khách hàng qun lý vi h điu hành Linux giám sát h thng mng, phn cng máy tính. 2012-2014 Nhân viên k thut ti công ty Daisy - Đảm nhim v trí k thut hướng dn người dùng s dng phn mm và sa cha các thiết b văn phòng. Sinh ngày: 14/12/1989 Gii tính: NamQuê quán: Khu ph 4 Th trn Hòa Vinh Huyn Đông Hòa Tnh Phú Yên.Hin ti: đường Dương Qung Hàm, qun Gò Vp, TP H Chí Minh. Liên h V TRÍ MONG MUN Nhân viên IT, văn phòng.Có tinh thn hc hi và chu áp lc công vic caoluôn hoàn thành tt công vic được giao.Xin cam đoan chp hành nghiêm chnh mi qui định ca công ty và hoàn thành tt công vic được giao HC VN
Create Your Free Infographic!