Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 SƠ YU LÝ LCH NGUYN TH THU MINH 01643.079.778 thuminh256@gmail.com 370/27 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. H Chí Minh T gii thiu Tt nghip chuyên ngành Marketing trường Đại HcKinh tế Đà Nng, vi quyết tâm tr thành mt Marketer gii và có nhng bước tiến xa hơn trong s nghip tôi đãtrãi nghim cuc sng thông qua các hot động xã hi vàcác công vic làm thêm. Chính nhng hiu rõ hơn v cuc sng và bn thân,tích lũy được nhng k năng và kinh nghim cho công vic sau này. --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Tháng 8/20114: Cng tác viên Marketing trường Hướng Nghip Á Âu 3/2013 - 4/2014: Nhân viên phc vnhà hàng tic cưới 4U (nhân viên thi v) 01/2014 04/2014: Thc tp v trí "Nhân viênd án" ti công ty C phn xúc tiến và qungbá thương mi MPA: 6/2013- 9 /2013: Nhân viên bung phòng ti khách sn Orchid Trong sut nhng năm hc đại hc:gia sư các môn toán lý hóa và kinh doanh bán hoavà đồ hanmade vào các dp l 8-3 và 20-10 - Thu thp thông tin ca các đầu bếp, pha chế... - Gii thiu v trường và các khóa hc- Tìm kiếm hc viên có nhu cu KINH NGHIM LÀM VIC K NĂNG CÁ NHÂN + K năng làm vic nhóm: + Kh năng x lí tình hung: + K năng giao tiếp- thuyết trình: Thói quen và kh năng quan sát mi vic xung quanhđể hc hi và định hướng gii quyết vn đề Ging nói d nghe, thuyết phc, t tin và chuyên nghip Có kh năng lãnh đạo, kết ni và phi hp tt vi các thành viên trong nhóm S dng thành tho tin hc văn phòng, internet và mt s phn mm máy tính khác. Chng ch tin hc cp độ B + K năng tin hc: + Ngoi ng: Tiếng Anh: K năng đọc hiu và nghe tt, giao tiếp kháChng ch B1 750, TOEIC 500 - Thu thp thông tin các địa đim dch v du lch ti Đà Nng- Viết bài PR cho các địa đim du lch- H tr lên ý tưởng và t chc các d án s kin khác ca công ty -------------------------------------------------------- S Thích - Thích nghe nhc, th thao, đi du lch, kết bn- Thích th thách và mo him, tìm tòi và hc hi cái mi Tháng 9/2014 đến nay: Nhân viên kinh doanhtư vn thiết kế website công ty Nina - tòa nhà SBI, công viên phn mm Quang Trung "Sng hết mình để không phi hi tiếc"
Create Your Free Infographic!