Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 CANADA Fiecare dintre cele zece provincii ale statului canadian îşi finanţează (integral sau parţial)şi îşi organizează propriul sistem de învăţământ. Învătământ obligatoriu: numai ultima grupă din grădiniță (5-6 ani),intrarea în clasa întâi: 6-7 ani.Clasele au de la 15 copii la40 de copii în orașele mari, cum ar fi Toronto. Programul zilnic:8.45-9.00 sosirea copiilor9.00-9.15 părinții pot citi povești copiilor sau se pot juca cu ei9.15-9.30 circle time09.30-10.15 centre time10.15-10.30 ordine10.30-11.00 gustare si mișcare indoor/outdoor11.00 - 11.25 discuții/ povești11.30 prânzul pentru copii și profesor12.25 tranziții și rutine12.30-12.50 quiet drawing time with music12.50-13.00 activitate de grup13.00-13.40 centre matematice13.40-14.00 outdoor14.00-14.15 rutine14.15-14.45 centre time: art, literature, științe14.45-15.00 reflecție de grup Clasă tipică Master Educație TimpurieDisciplina: Practică Pedagogicăîn învățământul preşcolar19.03.2015Oana Petrovici Learning centres:-dramatic play area,-construction centre,-games and puzzle centre,creative arts centre,music centre,math centre,science nature centre,language/ literacy centre,cultural exploration area, library corner,theme centre. junior kindergarten/preschool/ garderie: 3-5 anikindergarten/ maternelle: 5-6 ani Şcolile publice sunt insuficiente. Alternativele sunt variate:coli private subvenţionate parţial (semi-private);coli private de tip familial, orientate în special pe pedagogiile Montessori, Waldorf, Reggio Emilia;coli de tip outdoor, care oferă o gamă variată de activităţi şi care sunt în continuă creştere.
Create Your Free Infographic!