Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Paleolític Origen religions.Tot ésser viu té ànima. REL. ESPIRITUAL *resources BENEFICIS del vincle PERSONA-ANIMAL - per a la GENT GRAN de les residencies del barri barceloni de Ciutat Vella - Historia vincle persona-animal Neolític Animals: ànima,divinitats i poders curatius. REL. RELIGIOSA S. XX S. XIX S. XVIII Anys 60 Any 1dC XAMANISME ANIMISME CRISTIANISME 2015 ? IL·LUSTRACIÓ BIOLOGISME ANIMALISME E. VICTORIANA Inquisició Papal. "Caça de bruixes".REL. ANTROPOCENTRISTA Moralisme. S'escurcen distancies.REL. SOCIALITZADORA Vincle amalgamat.Animals de companyia. REL. AFECTIVA Triomf medicinaclínica. Experiments i por per infeccions. REL. EXPERIMENTAL/REBUIG Inici drets/lleis animals.Primers estudis beneficis físics i psicosocials (vincle). REL. AFECTIVA/UTILITARISTA Metodologia d'Investigacio MÈTODE DESCRIPTIU Objectius de l'estudi Descriure quins beneficis aporta el vincle persona-animal a la gent gran de les residències del barri barceloní de Ciutat Vella. Proposar pràctiques socioeducativesalternatives en l’àmbit de la Gent Gran. INVESTIGACIÓ QUALITATIVA AVALUATIVA INSTRUMENT: QÜESTIONARI MOSTREIG INTENCIONAL (no probabilístic) Propostessocioeducatives alternatives Beneficis vincle persona-animal Influeixpositivament en... Desinstitucionalització: Tècnica del passeig - Convivint en l'evolucio - Aporta... Investigació futura: Gestió animal ES Intervencions Assistides per Animals Animal = Company de treball facilitador del vincle (2) (3) (2) Fatjó, J. (2014); Serpell, J. (1995, 2003) (3) Fine, A. H. (2003); Friedmann, E. (1980, 1983, 1995, 2003); Hart, L. A. (1992, 1996, 2003); Levinson, B. M. (1962, 1970); Serpell, J. (1991) (1) (1) Contacte: benvipers-an@gmail.com
Create Your Free Infographic!