Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Liane Walls Inzicht en inspiratie Segmentatie Consumer connects Positionering en branding Concepting en innovatie Door mijn enthousiasme en nieuwsgierigheidkom ik snel in contact met anderen. Mijn favoriete communicatievorm is face-to-face. Op deze manier leer je in een korte tijd veelmeer over iemand dan wanneer je hetzelfde gesprek via de telefoon voert. Toen ik studeerde, heb ik een jaar in eenbestuur gezeten en was ik van zeventiencommissies eindverantwoordelijke. Om advies te kunnen geven, was het belangrijk dat ik regelmatig met de commissie mee vergaderde. Ik vind het dan ook heel goed dat jullie klanten stimuleren om deel te nemen aan het dagelijks leven van hun doelgroep.. Beautiful Lives Inzicht in gedrag en motivaties van mensen krijg ik door veel onder de mensen te zijn. Ik vind dit heerlijk en ik krijg er bergen energie van. Geïnspireerd raak ik door het voeren van gesprekken met mensen. Laatst had ik een gesprek met iemand en dat heeft mij ertoe gezet om volgend jaar een deel van een triatlon te gaan doen. Communicatie In mijn omgeving sta ik bekend als een betrouwbaar persoon die zich om anderen bekommerd. Met veelmensen heb ik een hechte band, maar ik vind hetook heel leuk om gesprekken te voeren met onbekendemensen. Toen ik drie maanden in Macedonië woonde,heb ik veel 'locals' leren kennen en daardoor ook veelover het land geleerd. Als persoon ben ik een echte doener. Ik zit in het weekend niet vaak alleen thuis op de bank, maar ik ga graag op pad en nieuwe dingen ontdekken. Ontwikkeling is erg belangrijk voor mij en ik ben daarom op zoek naar een uitdagende baan. De hele dag hetzelfde doen is niks voor mij. Met deze baan hoop ik mij verder te kunnen ontwikkelen in de verschillende soorten technieken. Ik heb een goede mensenkennis, maar het lijkt mij heel interessant om het dagelijks leven van gewone mensen om te zetten naar onderzoek en vanuit daar weer verder te werken. Als product zou ik graag willen dat jullie onderzoek naar mij doen, omdat jullie het vanuit een mens-gericht perspectief bekijken. Dit zorgt ervoor dat een product meerin zijn waarde blijft en dat zal op de lange termijn tot veel groteresuccessen leiden.
Create Your Free Infographic!