Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 FUTURE TO THE BACK Hoe ziet de toekomst eruit? Welke kansen zijn er in de Rotterdamse haven? Wat gebeurt er nu al? Kan een sensor een internationaal concurrentievoordeel opleveren? Helpt ICT ons groener en gezonder te maken? Welke data komt er vrij en wat gebeurt daar- mee? Wat is het effect van de zelfsturende auto op de samenleving? Staan we meer of minder in de file? Nederland is koploper, wat betekent dit?Big Data is het een hype of gebeurt er echt wat? Wat zijn de kansen van Big Data? Wat zijn randvoorwaarden, op het gebied van privacy? Is de overheid er klaar voor? Krijgen we ons eigen digitale patiënten dossier via een Google @pp? Vraagt de arts ons om gegevens in plaats van andersom? Mare Straetmans van het Havenbedrijf, Hans Nobbe van Rijkswaterstaat en Eva de Leede en Ook zetten zij vraagtekens waar zij belemmeringen zien. Wij kunnen meedenken en suggesties geven. Lizabeth Dijkstra van de Nationale Denktank werpen een blik in de toekomst. Op donderdag 12 februari zijn wij heel even de nationale-PBLQ-Denktank! 17:30 Inloop met broodje18:00 Hans - "Zelfsturende autos, staan we minder in de file?"18:40 Eva en Lizabeth - "Big Data: Big Opportunities of Big Problems?"19:20 Mare - "Sensoring harbour, makes sense?" INSPIRATIESESSIE 12 februari Meld je aan bij de Supportdesq en nodig ook klanten uit! by Mano Hosted www.linkedin.com/in/lizabethdijkstra www.linkedin.com/in/evadeleede nl.linkedin.com/pub/hans-nobbe/4/7a6/162nl.linkedin.com/in/straetmans
Create Your Free Infographic!