Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Forår 2015 Forår/sommer 2015 Efterår 2015 Forår/sommer 2016 Efterår/vinter 2016 Opstart & konceptualisering Organiserin g Udvikling Udførelse Færdiggørels e - Konceptudvliking- Fondsansøgning- Tidsplan- Opsæt klare mål- Workshops for brugere/ fokusgrupper- Orienterings/status-møde for ARoS internt - Forankring/afklaring af projekt i/for alle afdelinger- Workshop for ARoS internt- Arkitektur-workshop- Møde med SHL om arkitektur - Finansiering i hus- Budgetrevidering- Opsigelse af konservering- Nyt projektsystem (lederskab, ansvar & kommunikation)- Indholdsudvikling begynder- Eksterne digitale udviklere findes- Samarbejdspartnere, konkur- renter og kunstnere kortlægges- Grøn strategi- Konceptudkast til ARoS Salon´ - Planlægning af drift- Indholdsudvikling fortsætter- Digital udvikling- Plan for værkstedsfaciliteter- Samarbejdspartnere, konkur- renter og kunstnere udforskes- Godkendelse af ombygningsplan- Endelig ombygningsplan/ byggeteknisk tegning - Indholdsudvikling færdiggøres- Digital udvikling- Kvalitetssikring af ombygning- Nedrivning (maj)- Aftaler med samarbejdspartnere og kunstnere i hus- Opbygning (juni)- Marketing/branding- Pressestrategi lagt - Digital formidling færdig- Plan for ARoS Atelier- Plan for ARoS Salon- Nye værkstedstilbud- Program for Museion- Intensiveret marketing/branding- Presse- Åbning - ARoS: intern modstand, uenighed om indhold, ressourcefordeling- Nordea: magt, som kan præge projektet- Tid: forsinket ansøgning, venteposition iforh. til møder, forsinket proces.- Budget - Nordea- ARoS: prioriteringer, interne afdelinger- Virkelighed/realiteterne såsom uforudsete benspænd og projektets sårbarhed- Budget - ARoS- Virkelighed/realiteterne- Budget- Kommunikation: intern & eksternt - Eksterne samarbejdspartnere: manglende forventningsafstemning- Kommunikation: manglende transparens- Budget- Leverandører: ombygning og digital software - Presse- ARoS: interne forventninger- Kvalitetssikring- Lederskab - ARoS: kompetencer, eksisterende strategier i afdelinger- SHL: kvalitetssikring- Eksisterende samarbejdspartnere: kompetencer, indhold, løfte projektet- Nordea: kvalitetssikring, kvalificering af projekt- Nanna: konceptudvikling og indhold- Workshopdeltagere: input, idéer og kvalificering - ARoS: interne medarbejdere, afdelingsledere, Erlend, nyansæt- telse, forankring af projektet- Eksterne samarbejdspartnere: digitale udviklere, Anja Raithel - Samarbejdspartnere og kunstnere: samarbejdsvillighed, engagement, idéer- ARoS: Teknik & AV: ombygningsplan og digitalisering- Netværk: arkitekter - ARoS: interne kvalifikationer, afdelinger- Eksterne samarbejdspartnere - ARoS- Aarhus/omverden: interesse- Presse: præåbningsbuzz- Netværk
Create Your Free Infographic!