Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 BESTUURLIJKE VOORTGANGSRAPPORTAGE Communicatie Lorem juli 2014 Organisatie Planning Vooruitblik februari 2015 - -De bouw van het gemeentehuis door aannemer Dijkstra Draisma is conform planning verlopen.- De overige werkzaamheden binnen het Centrumplan verlopen eveneens conform planning.- Op 2 maart is het gemeentehuis overgedragen door de aannemer aan de gemeente.- Het streven is om op 1 april het contract met de horecaexploitant in werking te laten treden.- Op 22 en 23 mei zal de officiele opening van het gemeentehuis plaatsvinden. Financien - Projectbudgetten zijn in control; zie de (vertrouwelijke) bijlage bij deze BVR 9 - Het Definitief Ontwerp (DO) van de openbare ruimte is vastgesteld en aanbesteed.- Ahold heeft in december de nieuwbouw van Albert Heijn gerealiseerd en geopend.- De uitvoering van de 1e fase openbare ruimte is gestart door de firma Schadenberg.- De aanbesteding van het slopen van het oude gemeentehuis is gerealiseerd.- De openbare ruimte tussen de kerk en de Albert Heijn is gerealiseerd. Centrumplan HoogkarspelDeel 9 juli 2014 tot februari 2015 - Per 1 augustus 2014 is Jurrien de Jong de projectleider van het project Centrumplan Hoogkarspel. - De inventarisatie van de gemeentelijke kunstcollectie en het meubilair is afgerond.- Er heeft een veiling van het meubiliair plaatsgevonden voor verenigingen (een veiling van de overige artikelen zal volgen)- Er is een projectteam verhuizen in het leven geroepen.- De afstemming tussen diverse groepen (ICT-verhuizen-achief-PG Centrumplan) vindt plaats in een periodiek planningsoverleg Centrumplan - Het gemeentehuis zal begin april in gebruik worden genomen.- De openbare ruimte in de omgeving van het nieuwe gemeentehuis en de Duijvenbrug zal komend half jaar zijn definitieve uitstraling kijgen.- Het oude gemeentehuis zal medio mei gesloopt worden. Nieuwbouw gemeentehuis - Er hebben diverse rondleidingen door het gemeentehuis plaatsgevonden.- De webpagina van het Centrumplan is continu geactualiseerd.- Het Definitief Ontwerp Openbare ruimte is besproken met de bewoners van de Duijvenbrug. - Na het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure zijn de interieuropdrachten gegund aan Gispen en Ahrend.- Er is een contract getekend met een horecaexploitant, Van Dis Hoogkarspel zal hier begin april een Grand Cafe openen.- Er heeft een eerste vooropname plaatsgevonden voor overdracht van het gemeentehuis van de aannemer aan de gemeente.
Create Your Free Infographic!