Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 BESTUURLIJKE VOORTGANGSRAPPORTAGE Communicatie Lorem juli 2014 Organisatie Planning Vooruitblik februari 2015 - - De bouw van het gemeentehuis door aannemer Dijkstra Draisma verloopt volgens planning, net als de werkzaamheden mbt de andere onderdelen in het centrumplan.- 2 maart is het gemeentehuis overgedragen door de aannemer aan de gemeente- Het streven is om per 1 april het contract met de horecaexploitant inwerking te laten treden.- In Mei zal de officiele opening van het gemeentehuis plaatsvinden. Financien - Projectbudgetten zijn in control; Zie de (vertrouwelijke) bijlage bij deze BVR - Het Definitief Ontwerp (DO) van de openbare ruimte is vastgesteld- Ahold heeft de nieuwbouw van Albert Heijn gerealiseerd en geopend- De aanbesteding van de 1e fase openbare ruimte is afgerond- De uitvoering van de 1e fase openbare ruimte is gestart door de firma Schadeberg.- De aanbesteding van het slopen van het oude gemeentehuis is opgestart.- De openbare ruimte tussen de Kerk en de Albert Heijn is gerealiseerd Centrumplan HoogkarspelDeel 9 juli 2014 tot februari 2015 - Per 1 augustus 2014 is Jurrien de Jong de projectleider van het project Centrumplan Hoogkarspel, - De inventarisatie de gemeentelijke kunstcollectie en het oude meubilair is afgerond- Er heeft een veiling van oud meubiliair plaatsgevonden voor verenigingen (een veiling van de rest-artikelen zal volgen)- Er is een projectteam verhuizen in het leven geroepen- De afstemming tussen diverse groepen (ICT-verhuizen-achief-PG Centrumplan) vindt plaats middels een periodiek ''planningsoverleg'' Centrumplan - Het gemeentehuis zal medio maart/begin april in gebruik worden genomen.- De openbare ruimte in de omgeving van het nieuwe gemeentehuis en Duijvenbrug zal komend half jaar zijn definitieve uitstralling kijgen.- Het oude gemeentehuis zal medio mei/juni gesloopt worden. Nieuwbouw gemeentehuis - Er hebben diverse rondleidingen door het gemeentehuis plaatsgevonden.- De webpagina van het Centrumplan is continu geactualiseerd- Het Definitief Ontwerp Openbare ruimte is in een overleg besproken met de bewoners van de Duijvenbrug - Na het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure zijn de interieur opdrachten gegund aan Gispen en Ahrend.- Er is een contract getekend met een horecaexploitant, Van Dis Hoogkarspel zal hier een Grand Cafe openen.- Er heeft een eerste vooropname plaats gevonden om het nieuwe gemeentehuis over te dragen van de aannemer aan de gemeente Drechterland.
Create Your Free Infographic!