Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Budżet Obywatelski 2015...w moim Mieście i Mojej Dzielnicy. 22:00 18:00 0,83 toneladas de CO2 por electricidad37,19 toneladas de CO2 por transporte2,06 toneladas de CO2 por residuos sólidos Consumo de agua 270 LComidas/Calorias 1755 kcal Energia 8.275 kW/hGas 0.5m3Distancia 28 kmEmisiones de CO2 0.111 TmCalorias gastadas 1500 kcalDesechos Solidos 2 kg/diaDesechos liquidos 20 L/dia 11.02. 0,83 toneladas de CO2 por consumo de electricidad 12:00 13:00 15:00 20:00 16:00 31.03. szkolimy się i przygotowujemy Dzielnice do BO 2015 Comida 695 kcalTelevisor 600 kW/hBombillo 150 kW/hHorno Microondas 0.15 kW/hComputador 1200 kW/hLavar loza -20.6 KcalVer TV -60kcal Deposiciones solidas 700 gDeposiciones liquidas 10 L Josmar Peña Buitrago Cod. 45101319Universidad de la Salle2012 16.02. Para fabricar una tonelada de papel se necesitanentre 12 y 16 árboles de tamaño mediano, unos 50.000 litros de agua y 300 de petróleo Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. 01.03. Transporte 14.05 KmDeposiciones liquidas 500 mL Emisiones de CO2 4.36 Kg sprawdź kiedy będą spotkaniaz mieszkańcami:- na WWW Twojej Dzielnicy- na www.budzet.krakow.pl Almuerzo 480 kcalComputador 0.15 kW/hBombillos 0.30 kW/hHorno Microondas 0.15 kW/hSubir escaleras -170 KcalDeposiciones liquidas 2 L Deposiciones solidas 1kgEmisiones de CO2 4.36 Kg Jugar futbol -100 KcalDeposiciones liquidas 500 mL Emisiones de CO2 4.36 Kg RMK uchwaliłaRegulamin BO 2015Uchwała nr....RMKz dnia....w sprawie .... rozpoczynamyspotkaniakonsultacyjne - spotkaj się- dyskutuj- zmapuj- uzgodnij
Create Your Free Infographic!