Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Kanalizasyon HizmetiVerilen Belediye Nüfusu Oranı 2012 Kayseri belediye nüfusunun%98,2 si kanalizasyon hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu kriterde Kayseri Türkiye'de en yüksek 6. değere sahiptir 2012 Kayseri belediye nüfusunun % 99,2 si atık hizmetlerindenyararlanabilirken, atık hizmetinden yararlananların toplam il nüfusuna oranı ise % 91,7 düzeyinde gerçekleşmektedir. İçme-Kullanma Suyu Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu Oranı Kayseri ilinin 8 ilçesindedoğalgaz altyapısı bulunmaktadır. Kayseri ili genelinde kükürtdioksit yoğunluğu değeri 22 µg/m³ iken, Türkiye ortalaması olan 35,7 µg/m³ değerinin oldukça altında kalmaktadır. ALTYAPI Türkiye'de arıtma tesisi hizmetinden yararlanabilen belediye nüfusu oranı ortalama % 39,9 düzeyinde iken Kayseri bu alanda % 91,0 oranı ile en yüksek değere sahip 5. il konumundadır. 12 ENDEKS SIRASI Arıtma Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu Oranı %99,2 2012 2011 Kükürtdioksit Ortalamaları 22µg/m³ %66,8 Türkiye'de partiküler madde konsantrasyonu ortalama 56,9 µg/m³ olarak gerçekleşmektedir. Kayseri'de partiküler madde konsatrasyonu ise Türkiye ortalamalarınınüzerinde ve 67 µg/m³ değerine sahip bulunmaktadır. Partiküler Madde Konsatrasyonu 2014 %98,2 Kayseri belediye nüfusunun% 98,2 si içme-kullanma suyu hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu kriterde Kayseri Türkiye'de en yüksek 54. değere sahiptir. 2012 %98,2 %91,0 Atık Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu Oranı
Create Your Free Infographic!