Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Descripció activitat El perfil de Twitter de la Fundació Víctor Grífols i Lucas compta amb 725 persones que segueixen la seva activitat. PERFIL SEGUIDORS Del total de seguidors actuals, el 87% viuen a España i el 13% restant a l'estranger. El 61% de followers són homes i el 39% són dones. Pel que fa referència a les afinitats dels seguidors, un 27% està interessat en la biomedicina i la biotecnologia i un 16% en temes relacionats amb Farmàcia. ACTIVITAT L'augment de seguidors ha estat constant des dels inicis i especialment accelerat quan s'ha potenciat la intensitat de l'activitat. Al llarg del 2014 s'han piulat més de 2.250 tweets. Durant els últims mesos de l'any la intensitat era de vuit piulades diàries. En un mes, de mitjana, s'han aconseguit més de 35.000 impressions (número de vegades que els usuaris de Twitter veuen els nostres tweets). Pel que fa al engagement, de mitjana, 140 persones retweetegen alguna de les nostres piulades; 10 responen a algun tweet;70 marquen alguna piulada com a "preferida" per tal de tenir-la guardada per quan es vulgui consultar el contingut o com a mostra d'afinitat,i es realitzen 129 clics a alguns dels enllaços que es piulen. En un mes, de mitjana, s'aconsegueixen més de 35.000 impressions (impactes) i la taxa d'intereacció és del 1,8%(medeix la interacció dels usuaris en funció de les impressions obtingudes). Destacar que la puntuació klout és de 47 (medeix la influència online). OBJECTIU Convertir el Twitter en una eina crítica per la disfusió de la pròpia activitat de la Fundació, per reforçar els canals tradicionals i ampliar el públicobjectiu al qual ens dirigim. Seguir treballant per a millorar la influencia i reputació online de la Fundació apostant per la interacció de qualitat amb el públic d'interès.
Create Your Free Infographic!