Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 IPv6 What's that...why??? Com es comuniquen els usuaris per internet? Veritat que per circular per les carretereshi han normes de circulacioper evitar el caos, reduir el risc de colisionsi assegurar arribar amb seguretat a destí? Veritat que per sortir de casa i arribar a destíhas de conèixer l'adreça on et dirigeixesmitjançant unes determinades coordenadesi has de traçar un camí que et condueixi a bon port? Veritat que el pis on vius te una adreça postal,del contrari els treballadors de correus no sabriena quina bustia deixar el paquet, seria un descontrol Internet també funciona de forma similar.Per assegurar que les comunicacions entre ordinadorsarribin amb la màxima fiabilitat, integritati seguretat possible a destí, es van crear uns protocolsque actuen internament en cada ordinadorordenats per capes seguint un ordre jerarquic,en la qual, cada capa te una responsabilitat diferent El protocol de la capa 3 (Red - internet) es la responsable de gestionar les adreces IP de cada ordinador, es a dir,fa com un simil "d'empresa de Correus".Així com la a.postal es C/. tal, numero x, un equip te IP ... Cada remitent consta de dues parts: La primera part,proporciona la ruta XARXA a seguir dins del mapamundi amb origen des del nostre PC fins que arriba a la "recepció"(MASCARA) de l'edifici destinatari 1 La segona part, el "paquet" de informacióes redirigeix cap al usuari HOST final 2 Qui assigna l'adreça IP a cada equip? L'Organisme internacional anomenat ICANN Que es la ICANN?Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Es una organització sense ànim de lucregestionada pel Departament de Comerç del Estats Unitscreada el 18 de setembre de 1998per una amplia coalició de lescomunitats de internet, de negocis, técniques, acadèmiques i de usuarisper encarregar-se d'algunes feines que realitzaba la IANAInternet Assigned Number Authority Antic registre central de protocols, ports,números de protocols i codis de internet ICANN va distribuir l'assignació d'adreces IP en cinc arees geogràfiques mundialscadascuna d'elles gestionada per una suborganitzaciódependent de ICAAN.En el cas d'Espanya, per exemple,les adreces IP ens les assigna RIPE Com està estructurada cada adreça IP? Actualment,Hi ha dos versionsd'adreces IP en servei: La versió actual IPv4 iL'última versió IPv6 Com es diferencien? IPv4 La principal diferencia recau en eltamany de l'adreça com es pot observar I això que significa? Quan major es el número de bits de l'adreça IPmajor número d'adreces IP es poden assignarper cada usuari del planeta Per que es necessari introduir la versió IPv6? Perque com es pot observar, la versió IPv4 "només"pot oferir adreces IP a 4,294,967,296 usuaris,i encara que sembli un número molt elevatcomença a ser insuficient per donar serveia tots els usuaris i perifèrics del planetaEl semàfor està en àmbar En canvi, amb la nova versió IPv6 el número d'adreces IPaugmenta espectacularment, podent oferir globalment la xifra 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 adreces IPv6 a la població.El semàfor està en verd,calculen els experts que durant 400 - 500 anys Quines novetats i millores aporta la versió IPv6? Novetats L'adreça IPv6,Donat està estructurada en tamany de 128 bitsexpresat en 8 blocs hexadecimals, Permet simplificar-laCom?Reduint el nombre de zeros Fins que queda reduida a la seva expresió definitiva:2001:db8:0:4321::ABEC:F7 Millores 1. Versatilitat Cada ordinador pot tenir i utilitzar simultaneamentMes de una adreça IPv6Per exemple:Les adreces que comencen per2001 o 2002, etc es poden connectar a internetLes adreces que comencen perfe80 nomes es poden conectar amb equipsnomes de la mateixa subxarxa 2. Selecció en les comunicacions Hi ha 3 tipus:1 Unicast2 Multicast3 Anycast 3. Utilitats Serveixen per comunicar-te amb:- Un sol usuari o un sol host- Localització geogràfica-EtcEs a dir, connexions punt a punt Unicast (un a un) Multicast (uno a muchas) Serveixen per:Amb un sol enviament,comunicar-te o enviar informacióa varis usuaris o hostssimultaneament Anycast (uno a la mas cercana) Serveixen per:Connectar-te amb els Host o servidor mes proper,per sol·licitar, per exemple,una IPv6 pel teu ordinador Com podem saber si el nostre equip te adreça IPv6? Hi ha varies maneres, expliquem 2 1. Accedint al Powershell del nostre Hostper conèixer la configuració IP 2. Fent un Test del nostre Hostaccedint a la pàgina webtest-IPv6.com Que succeix si m'haig de connectaramb un altre Host que tingui IPv4o a l'inreves, un IPv4 amb un IPv6? Cap problema, solucionat!!! Una opció consisteix en crear un "efecte tunel" al teu equip IPv4, com?connectan-te a la pàgina web tunnelbroker.netde l'empresa Hurricane Electric Internet Services Efecte "tunel", que es això? Dit d'una forma "campetxana",l'efecte "tunel" consisistiria en adquirir un comodí Joquer,de manera que la informació o dades que s'hagi d'enviara altres hosts, es vagi traduint automàticament pel camí(portes d'enllaç, routers, etc) a la versió IPv4 o IPv6 fins arribar a destí:Dit d'una altra manera:Com si un soldat uniformat de Blau (IPv6) cada vegada que es trobes una frontera (rouer o porta d'enllaç)d'una altra versió (IPv4) vestits de Beige,es canvies de uniforme canviant de blau a verd mentre camina per aquest ultim,i en arribar a una altra frontera (IPv6) es tornes a canviar l'uniforme de Beige a Blaui així succesivament fins arribar a destí Moltes gracies per la vostraatenció i interés Espero que us hagi agradati el mes important,que ho hagiu entésdaquesta formà gràfica i informal.Cordialment, David VilasecaEscola Pia de MataróCicle formatiu de grau mig informàticadavid.vilaseca@mataro.epiaedu.cat IPv4
Create Your Free Infographic!