Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Team roller Domaren- självständig, oberoende granskare- flexibel- opartisk- entusiastisk och optimistisk- beslutsam - engagerad - humoristisk Medlaren- god kommunikation och lyssnare- dra slutsatser och förmedla budskap- intresse för människor- rationell och logisk- karakteristisk - gott självförtroende Ambassadören- söker nya resurser, information och stöd- trevlid social och utåtriktad- nyfiken äventyrare- självständig-tar initiativ Förvaltaren- teamets ordningsman- uppmärksammas lite men viktig- tystlåten- noga med detaljer- lojal - otålig med brott till gemensamma överenskommelser- kan tolka fakta- uppfattas en aning gammaldags Coachen- ansvar för att inte tappa tråden- taktiker- ofta erfarenhet och framgångsrik- pålitad av teamet- kan agera moget utan egennytta Visionären- har en helhetsbild- siktar mot stjärnorna- positiv och optimistisk- helhetsorienterad Praktikern- visionärens motpol- realist- teamets intressen först- cynisk och skeptisk Fixaren- faktaorienterad- behov av uppmärksamhet av andra - pålitlig och flitig- ifrågasätter sällan- negativ och konservativ till nya idéer Opponenten- granskar och ifrågasätter- en generalist- vetgirig och frågvis- optimistisk cyniker Gruppdynamik och teamrollerHanna JohannessonJohanna StenholmLunds Tekniska Högskola 2003 Kuratorn- den som teammedlemmar vänder sig till- lätt att ta kontakt- ärlig och rak men engagerad- saklig, inger förtroende- god lyssnare- kan vara mindre bunden till teamet
Create Your Free Infographic!