Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ADMINISTRATIVA-RECEPCIONISTA-TELEFONISTA- ATT. CLIENT ORIENTACIO AL CLIENT AUTOCONTROL Capacitat per establir prioritats.Gestionar el temps per aconseguir una millora en els resultats 2014 CP Atenció Sociosanitaria a personesdependents en institucions socials.1992 Secretariat Multilingüe1991 Administrativa Jurídica1989 BUP FLEXIBILITATGESTIO DEL CANVI COMUNICATIVA * Atenció i orientació al client, presencial i telefònica.* Resolució d'incidències.* Suport al departament de comptabilitat.* Gestió de cobraments i seguiment d'impagats* Realització de nòmines, contractes, seguretat social.* Gestió de l'agenda del direcció.* Gestions diverses a diversos organismes.* Control i arxiu de documentació i expedients. Tracte directe ambel client. Satisfer les seves necessitats Control en els momentsde tensió en volum defeina i temps Ofimàtica nivell avançatAltres: FacturaPlus, Epsilon,A3, contrat@, winsuite ORIENTACIO A L'ASSOLIMENT Implicació en la feina.Disposició peradquirir nous coneixements Polivalent.Resolució d'incidències Capacitat de transmetreun missatge de manera clara, tantde forma verbal comno verbal. Ass. Sánchez-Crespo, Promoció Econòmica, Ass. Finanzas&Consulting, Steria Solinsa, Agència de Viatges PLANIFICADORA-ORGANITZATIVA Català: NatiuCastellà: AltAnglès: Bàsic ALBA BOSOM i CALVET34731233-Z08202 Sabadellbosoma68@yahoo.es
Create Your Free Infographic!