Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA FORMACIÓ PROFESIONAL PER OCUPACIÓ CICLES FORMATIUS I GRAU MITJÀ El que ofereix el PFI és una segona oportunitatde treure't el títol de graduat de l'ESOen un cicle d'entre 900 i 1100 hores entrepersones de 16-21 anys. CENTRES I AULES DE FORMACIÓ ADULTA PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) ACABES L'ESO, JA SAPS QUÈ FARÀS? MATERIAL INFORMATIU PERDECIDIR DESPRÉS DE L'ESO Que són?Són els ensenyaments reglats on aprendràsel necessari i per exercir una professió.Com pots accedir-hi?Després d'obtenir el graduat en ESO, o bé desprésde superar una prova o curs d'accés.Teniu en compte que per accedir als CFGMes tindrà en compte la nota de l'ESO,de la prova o curs d'accés. Això ofereix un desenvolupament en les capacitatsprofessionals, com treuret lESO o preparar-te peraccedir a un cicle formatiu. És gratuït i l’únicrequisit és tenir més de 16 anys.El que es pot fer és adquirir coneixementsdinformàtica i llengua, o bé adquirir el graduatde lESO (18 anys), també treuret el batxillerat,adquirir una preparació per cicles formatiustambé és possible, i fins i tot assolir lescompetències bàsiques en tecnologiesde la informació i en llengües estrangeres. La formació professional bàsica està destinadaa aquelles persones que no han acabat lESO i volen seguir estudiant. Això dura al llarg de 2 anys. La formació professional bàsica com el seu bon nom indica, fa que lestudiant adquireixi uns coneixements bàsics,sobre: llengua castellana, llengua estrangera,ciències socials, matemàtiques i ciències naturals.Per accedir has de tenir un mínim de 15 anys i un màxim de 17, es necessita el consentimentdels tutors legals, sha dhaver fet 3r dESO.Amb la formació professional bàsica et pots obrir pas cap a grau mitjà i sobté el títol de lESO. La Formació Professional per a l'Ocupació (FPO) està dirigida tant a persones ocupades com en situació d'atur. El seu principal objectiu és millorar la seva qualificació professional i la capacitat d'inserció de les persones a través de l'aprenentatge de diferents competències professionals.
Create Your Free Infographic!