Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 vhemes = visual + themesstart by dragging a predesigned vheme onto the canvas Aansluiting Geo-info, MB en IT in het deploymentproces van de BRT Doorontwikkeling Wat: Wanneer productie, MB en IT samenwerken aan projecten van de BRT ontstaan er geregeld vertragingen en verspillingen in het proces Waarom: Om op een gestandaardiseerde,voor alle partijen inzichtelijke en snelle manier software-ontwikkelproducten aan Geo-info te kunnen leveren Huidige situatie * DLT 'Happy Flow': 209 dagen * Veel vraag van klant: voorraad in backlog* Onduidelijkheid bij klant over datum oplevering* Onduidelijkheden wens klant bij IT* Onduidelijkheid prioriteringbij oim* Onduidelijkheid prioritering bij stakeholders Aanpak * Huidige situatie in kaart brengen mbv VSM* Ideale situatie bepalen* Toekomstige situatie bepalen * Toekomstige situatie implementeren & standaardiseren Acties Acties om toekomstige situatie te bereiken:* Pre-refinement met alle betrokken partijen* Stakeholderoverleg in de vorm van DPM* Refinements met alle partijen in Zwolle* Demo's met alle partijen in Zwolle* Realiseren van continuous delivery voor Windows Uitwerking acties Auteur: Rosanne WoudtDatum update: 18 maart 2015 Toekomstige situatie * Review backlog plannen om pre-refinement en refinements in te delen Datum gereed Wie Wat Status * Pre-refinement plannen en organiseren * Donderdag refinements gepland in Zwolle * Indeling refinements maken en uitnodigen prod. en oim * Werkomschrijving pre-refinement maken * Communicatie TS bij MT's, Topolus, oim en IT Afgerond * Werkomschrijving refinement en demo maken * Tussentijdse evaluatie klant * Tussentijdse evaluatie oim en IT: retrospective * Eindevaluatie klant plannen * Eindevaluatie oim en IT plannen 13 februari MS, RB,RS, RW * Kijkje in de keuken 2.0 organiseren 20 februari RB Afgerond Afh. product backlog RB 27 maart RB & RW Op schema Vertraagd, onder controle 5 maart MS Vertraagd,onder controle 16 maart RB & RS Op schema 27 maart RB & RW Op schema 27 maart RB & RW Actie nodig 27 maart MS Actie nodig 24 april RB & RW Actie nodig 24 april MS Actie nodig 16 april MS, RB,RS, RW Actie nodig Team: Robert Blok, Marco Scholten,Roy Sleebos & Rosanne Woudt * Demo's plannenen indelen 31 maart MS Actie nodig Risico's * Aansluiting projectgroep teams mist* Blijft bij plannen Maatregelen * Gemba walk, in gesprek gaan, evaluatie en kijkje in de keuken* Data inplannen- vereist uitvoering Doelstellingen * Er vinden Review Backlogs met product owner en scrum master plaats* Er vinden pre-refinements plaats* Er vindt een stakeholderoverleg in de vorm van het DPM plaats* Er vinden refinements plaats met IT, gebruiker en oim* Er vinden demo's plaats met IT, gebruiker en oim* Er vinden retrospectives met IT en oim plaats* Er vinden bord meetings plaats van het Geo oimteam* Er vindt een lopens project plaats rondom continuous delivery bij Windows* Er vindt een 'Kijkje in de Keuken 2.0' plaats
Create Your Free Infographic!