Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Rendezési terv Fejlesztés- Fejlődés Helyszínrajz Rendezési Terv Vt-89875- településközponti vegyes építési övezet- zártsorú utcavonalon álló- a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 70 %- az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke 20 %- megengedett legnagyobb építménymagasság 10,5 m- kialakítható legkisebb telekméret 900 m2 Kiindulási állapot 4 Tervezett beavatkozás Meglévő telekosztás, épületek Mint azt a csatolt helyszínrajz is mutatja a tervezési területena telekviszonyok zavarosak, újraosztásra szorulnak.A meglévő épületállomány elavult, használatra többségükalkalmatlan. A földzsintes épületek a zártsorú 2-3 szintesépületek közé nem illenek bele, a városfejlesztési célok kiszolgálásra nemalkalmasak. Tervezett helyszínrajz M=1:?????????? Tervezésünk során a telekhatárok rendezését,a területen történő köztér kialakítást és a városszövet fejlesztését tűztük ki célul.A terület ÉK-i részén a zártsorú beépítési előírásnak eleget téve Ény-Dk irányúépülettömb lett elhelyezve, a Déryné utcai határvonalnál vendéglátó egység éslakófunkció kapott helyet. Jellemzők, jellegzetességek: A vizsgált területet a Fürdő u., Déryné u., Lehel vezér tér és a Hollós András u. határolja le, a város központi részén található. A Városfejlesztési Stratégia egyik kiemelet fejlesztési célpontja.A rendelkezésre álló terület 3046 m2, K-Ny irányba 2m szintkülönbség figyelhető meg. Jelenlegi állapotát tekintve a tervezési területen 4 földszintes épület található. Funkciójukat tekintve:lakó, szolgáltató és gépkocsitároló.A terület közművesített, megtalálható a víz, gáz és a villany is.A Városfejlesztési Stratégiában több helyen említésre kerül, hogy nem rendelkezik a város rendes főtérrel. A város turisztikai adottságai nincsenek kihasználva. ??????????????
Create Your Free Infographic!