Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Specjalna komórkads. Programu PATHSprzy Radzie MiejskiejBirmingham Rada Miejska Birmingham Szeroki zakreswsparcia dla szkółz ramienia Miasta Podstawowe informacjena temat Programu PATHSzamieszczone na stronieinternetowej RadyMiejskiej Birmingham uświadamianie rodziców na temat edukacji PATHS, w tym planowaniei prowadzenie zebrań oraz warsztatów dla rodziców, doradztwo i aktualizację wiadomości z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej z uwzględnieniem informacji dotyczących sytuacjimiędzynarodowej w tym zakresie, Birmingham - dobre praktyki przekazywanie teoretycznych informacji na tematpodstawowych założeń programu PATHS wszystkim zainteresowanym(min. zamieszczane materiałów dla szkół na stronie Rady Miasta), stworzenie warunków do nawiązywania sieci kontaktów między szkołami rozplanowanie zajęć PATHS w ciągu tygodnia, wyznaczenie celów zajęć,określenie obszarów z podstawy programowej, do których odnoszą się te cele, Program PATHS® został uruchomiony w Birmingham w 2009 roku i jest realizowany w ponad 60 szkołach. Jest on promowanyi wspierany przez władze miasta. Przy Radzie Miejsckiej w Birmingham funkcjonuje specjalna komórka ds. Programu PATHS.Jest to mały zespół profesjonalistów (siedem osób), który wspiera szkoły we wszystkich aspektach związanych z implementacjąProgramu PATHS na terenie danej placówki. Każda szkoła ma przypisanego z urzędu trenera, który wspiera wszystkie aspektyrealizacji programu, odpowiada za zgodność realizacji programu z jego pierwotnymi założeniami oraz monitoruje zaangażowanieuczniów. Zaleca się również, aby w każdej szkole był koordynator, który będzie odpowiedzialny za wpieranie i promowanieprogramu wewnątrz szkoły. Pomoc w zakresie implementacji Programu PATHS obejmuje m.in: szkolenia z zakresu Programu PATHS dla: Dyrekcji, nauczycieli oraz całegopersonelu szkoły, tworzenie recenzji dla szkół, które wdrażają program PATHSod dwóch lub więcej lat Informacje
Create Your Free Infographic!