Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Xin chào, Tôi là Phương, 21tui, tôi đang theo hc chuyên ngành " Qun tr kinh doanh tng hp" ti Đại hc Công Đoàn. Mi người thường gi tôi vi cái tên thân mt là "Subi" (SB) - Điu đó có nghĩalà "succsess business" .... "Luôn t tin, luôn xinh đẹp" là khu hiu ca tôi ! 13/01/1993 0982.458.258 Phuongsubi.blogspot.com S 9 - 271/3/15 Bùi Xương Trch, Thanh Xuân, Hà Ni TÔI NGHĨ RNG ... S T TIN s cho phép tôi làm tt c mi th ! Và vi ai đó cũng vy .... TÔI THÍCH Thuyết trình chuyên nghipMicrosoft Office Nâng caoChng ch quc tế NLP CHNG CH THÀNH TÍCH MC TIÊU TRNH TH PHƯNG TRNH TH PHƯƠNG T CHC Đ THAM GIA T CHC ĐÃ THAM GIA THI GIAN 2011 20122013 2014 Thành viênPhó ban Kinh Doanh Thành viênCng tác viênTrưởng ban Đối ngoi & Truyn thôngPhó ch nhimNhân sNhân viên kinh doanhNhân viên kinh doanhThc tp sinhTr lý giám đốcDn chương trình CHC V T CHC CLB Nhà qun tr tương lai (FMC) CLB Nhà qun tr tương lai (FMC) Hi sinh viên Yên Định ti Hà Ni Công ty c phn SWAY Vit Nam Hi sinh viên Yên Định ti Hà Ni CLB Nhà qun tr tương lai (FMC) B Công Anh Group Thăng Long Group Thăng Long Group Ngân hàng HD Bank Công ty C phn Y tế & Giáo dc NPL(New Power Link Group) DÀI HN : Ch ca hàng thi trang Sn phm : váy n 18-35t t tay thiết kế Phuongsubi.th@gmail.com NGN HN : - Tr lý tài ba - Người dn chương trình chuyên nghip Mua sm Nghe nhc Hy l s thay đi m bn mun thy t cuc sng ! Hãy là s thay đổi mà bn mun thy t cuc sng ! Ung cafe Viết blog Du lch Sáng to Nói Trường : Đại hc Công ĐoànChuyên ngành : QTKD tng hp 2011-2015 K NNG LM VIC K NĂNG LÀM VIC HC VN HC VN Top 32 MC Sparkling - HVNHGii Ba & Đột phá "Tranh bin"Gii nht "Tài năng kinh doanh" Giao tiếp Thuyết trình Làm vic nhómMarketing OnlineWordExeclPower PointPrezi
Create Your Free Infographic!