Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Можна виокремити три визначальні сфери функціонування публіцистики: публіцистика як сфера літератури (художня публіцистика):В. Шкляр, Г. Вартанов, І. Білодід, С. Ожегов, В. Даль, та ін.(більшість словників та енциклопедій); публіцистика як сфера філософії, релігії, науки (світоглядна публіцистика): М. Шлемкевич, Б. Прутцков, Й. Лось; публіцистика як сфера журналістики (т. зв. газетна/журнальна,теле-, радіопубліцистика): В. Здоровега, Б. Лозовський, В. Учьонова,Л. Світіч, Н. Грибачьов, В. Горохов та ін DONEC FINIBUS enim in scelerisque porttitor. Consectetur adipiscing elit. Morbi et arcu nec dui efficitur dapibus vel quis nunc. Sed luctus nulla consectetur, vulputate arcu a, gravida tortor. LOREM IPSUM dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi et arcu nec dui efficitur dapibus vel quis nunc. Sed luctus nulla consectetur, vulputate arcu a, gravida tortor. PRAESENT PRETIUM nunc non dictum auctor, ipsum mi hendrerit justo, mattis interdum dolor urna ut diam. Donec finibus enim in scelerisque porttitor. Mauris ac ante quis orci consequat tristique. LOREM PROCESS Підходи украї-нських науко-вців щодо твор.теорії журн-ки XIX XX Журналізм це літературно-публіцистична робота в періодичних виданнях. М. Шлемкевич: Публіцистика одна з ділянок духової культури,споріднена з наукою, мистецтвом, релігією, але не одна з них. (1958) В. Учьонова: Публіцистика —це специфічнацарина суспільно-політичної творчої діяльності, що переслідує мету актуального ідеологічного впливу на суспільну думку, свідомість та поведінку масс. (1989) Тлумачний словник російської мови С. Ожегова: публіцистикою названо літературу зі суспільно-політичних питань сучасності. (1973) ХІ Здоровега: «Публіцистика це твори, в яких оперативно досліджуються й узагальнюються з особистих, групових, державних, загальнолюдських позицій актуальні факти йявища з метою впливу на громадську думку, суспільну свідомість, а відтак на соціальну практику. Й. Лось: «Публіцистика словесна й візуальна сфери моделювання свідомості, вияв динамізму людського духу, політичне й морально-філософське освоєння історії та актуальної суспільної практики, всеохопний засіб формування особистості, площина зазначення вартостей та інтересів людей, соціальних груп і націй, втілення їхньої культурної ідентичності». (2004)
Create Your Free Infographic!