Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 studiekeuzecheck Feedback op studiekeuzeZet aan tot reflectie "Maak ik de juiste studiekeuze?" = (studie)loopbaanorientatieen begeleiding "Wat zijn mijn talenten?" "Welke opleiding past daarbij?" MEER EN VROEGTIJDIGE FEEDBACK EN GEEF BEGELEIDING GEEF BIJ DE VERWERKING = + STUDIE + KEUZE terugkoppeling van HZ naar decaan VO authentieke(studiekeuze)opdrachten vroegtijdige kennismakingmet HZ integratie met LOB-programma:geen extra werk vervangt het studiekeuzeportfolio De studiekeuze-menukaart focus opactiviteitenniet op output HUIDIGE PRAKTIJK GEWENSTE AANPAK Informatie-uitwisseling gedurende het gehele studiekeuzeproces van de leerling Huidige praktijk: LOB-programma op VO en los daarvan aanbod HZ (open dagen enz.).Studiekeuzecheck na aanmelding.Kleine groep leerlingen maaktstudiekeuzeportfolio Leerlingen die portfolio maakten:'13 - '14: 62'14 - '15: 101'15 - '16: 109 Studiekeuzecheck: - beoordeeld met 7,4 door aanmelders- zet aan tot reflectie op studiekeuze: 1 op 15 wijzigt studiekeuze na check- risico op uitval wordt gedetecteerd: studiekeuzeadvies kan 1% variantie instudiesucces jaar 1 verklaren Voorlopige werktitel: (i.p.v. Warme Overdracht)STUDIEKEUZE+Kenmerken: - Geïntegreerd programma van LOB en HZ aanbod: Studiekeuze-menukaart- Terugkoppeling naar VO: VO-decaan houdt vinger aan de pols Calvijn CollegeScheldemondZwin CollegeCSW Gerealiseerd per maart 2015Excelsheet met realtime datazie info-blad Studiekeuze-menukaart: (per sept. 2015)- integratie met LOB-programma(bijv. Qompas)- gericht op activiteiten, volgensSPO-principes (beroepspraktijk centraal, eigen keuzes, en samenwerken) Evaluatie studiekeuzeportfolio:- eerste inkijkje in HZ-praktijk- verhelderende en inspirerende beroepssituaties- ervaren als extra werk (boven op LOB)- meer invuloefening dan procesbegeleiding
Create Your Free Infographic!