Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Orientacyjny limit miejsc 50 (min. 25) Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) Stacjonarne FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA WŁOSKA Uniwersytet Łódzki GŁÓWNE PRZEDMIOTY OPIS STUDIÓW Studia zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej w formie projektu licencjackiego) potwierdzającym uzyskanie tytułu licencjata filologii włoskiej ze specjalizacją translatorską, uprawniającą do pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie terminologii specjalistycznych), lub nauczycielską, uprawniająca do nauczania języka włoskiego w gimnazjach. Program studiów jest zgodny z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) ub na poziomie średnio zaawansowanym grupa ze znajomością języka włoskiego) i kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa. praktyczna nauka jezyka włoskiego prawo i administracja UE blok zajęć translatorskich blok językoznawczy blok literacko-kulturowy historia Włoch geografia kulturowa Włoch historia sztuki włoskiej Specjalności:SPECJALIZACJA TRANSLATORSKASPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
Create Your Free Infographic!