Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 La SACAROSA alfa-D-glucopiranosil(12)-beta-D-fructofuranòsid . . . . . . . . . . És un sòlid blanc i inodor que cristal·litza en el sistema monoclínic. Té un gust dolç iagradable, i és prou conegut el seu paperen la nutrició humana. La molècula de sacarosa és un disacàrid format per launiód'una de glucosa i una altra de fructosa (amb la pèrdua d'una molècula d'aigua). La fórmula molecular de la sacarosa és: Glucosa Fructosa enllaç o-glicosídic . . . . . . . . . . La sacarosa s'utilitza àmpliament en l'alimentació, així com en la indústria farmacèutica, per amagar gustos osabors més aviat desagradables, gràcies al seu alt contingut en edulcorant. També s'empra com a conservant en altes concentracions, ja que aconsegueix reduir l'activitat de l'aigua, impedint que es desenvolupin gèrmens i microorganismes. Se sol utilitzar també a la sacarosa com a excipient en preparats o fins i tot dins de lacomposició del recobriment de càpsules en medicaments. La sacarosa és una pols cristallina, incolora, inodora,amb un gust dolç i es fon a 367 graus F, formant el caramel. Des del segle 6è abans de Crist, la canya de sucre ha estat utilitzada per extreure'n i filtrar-ne el suc. Els productors després, tracten el líquid(normalment amb òxid de calci) per treure'n les impureses i neutralitzar-les. La canya de sucre Els productors de sucre tallen la remolatxa rentada, i n'extreuen el sucre amb aigua calenta. Posteriorment, amb una solució alcalina, en treuen les impureses i hofiltren. Després, per evaporació dels líquids, cristal·litzen la porció sòlida, i n'extreuen els cristalls de sucre. La remolatxa La biosíntesi de sacarosa es du a terme apartir dels precursors UDP-glucosa ifructosa-6-fosfat, mitjançant la catàlisi del'enzim sacarosa-6-fosfat-sintetasa. L'energia necessària per dur a terme lareacció s'aconsegueix a partir deltrencament de molècules d'uridina difosfat.
Create Your Free Infographic!