Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Les condicions de treball dels professionals de les arts, el patrimoni i les indústriesculturals i creatives Consell social de la cultura OBJECTIU El seguiment del'evolució econòmica i social del sector cultural 1. 2. VC investment Les vocalies del Consell Social de la Cultura estan formades per 50 persones del món econòmic, empresarial i associatiu PRESIDENT Neix com a òrgan consultiu, de participació social i assessoramentdel Govern en matèria de cultura i societat VOL ESDEVENIR UN INSTRUMENT INTEGRAL DE REFLECIÓ, ANÀLISI I ASSESSORAMENT EN COMPOSICIÓ VICEPRESIDENT DEPARTAMENTDE CULTURA ASSOCIACIONSEMPRESARIALS ORGANITZACIONSSINDICALS CAMBRES DE COMERÇ ORGANIZACIONSDE CONSUM DEPARTAMENT DE CULTURA ASSOCIACIONSEMPRESARIALS ORGANITZACIONS SINDICALS CAMBRES DE COMERÇ ORGANITZACIONS DE CONSUM CONFEDERACIÓ DE COMERÇ DE CATALUNYA COL·LEGIS PROFESSIONALS CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUTDE CATALUNYA CONSELL NACIONALDE LA GENT GRAN DE CATALUNYA CONSELL NACIONALDE LES DONES DE CATALUNYA CONSELL ESCOLARDE CATALUNYA CONSELL INTERUNIVERSITARIDE CATALUNYA MITJANS DE COMUNICACIÓPÚBLICS I PRIVATS CONSELL NACIONALDE LA CULTURA I DE LES ARTS ORG.PROFESSIONALS ASSOCIACIONS I CLUBS DEL SECTOR CULTURAL ORG. ASSOCIATIVES D'ENS LOCALS MÉS REPRE- SENTATIVES ALTRES DEPARTAMENTS PERSONESDE RECONEGUT PRESTIGI ENL'ANÀLISI DEPOLÍTIQUES CULTURALS La relació entre la producció i el consum cultural 4 La connexió entre cultura i desenvolupament 2 3 SECRETÀRIA 1
Create Your Free Infographic!