Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Het syndroom van Alpres Wat is het syndroom van Alpers?Het syndroom van Alpers is een ernstige erfelijke ziekte waarbij de hersencellen in snel tempo afsterven en er ernstige leverproblemen ontstaan. Wat is de oorzaak van het syndroom van Alpers?Het syndroom van Alpers wordt veroorzaakt door een fout in het DNA. Het gaat om eenspeciaal soort DNA wat in kleine energie fabriekjes in alle lichaamscellen aanwezig is. Dezeenergiefabriekjes worden mitochondrieën genoemd en dit speciale soort DNA hetmitochondrieël DNA. Er bestaan verschillende soorten fouten in het DNA die allemaal het syndroom van Alpers kunnen geven. De meestvoorkomende fout is op een speciale plaats in het DNA wat het POLG-gen wordt genoemd. Door de fout in het DNA kunnen de energiefabriekjes niet goed werken en onvoldoendeenergie leveren om allerlei lichaamscellen hun werk te laten doen. Hersencellen kunnen nietzonder energie overleven en zullen dus bij te kort aan energie afsterven. Ook levercellen enhartcellen zijn gevoelig om bij tekort aan energie af te sterven. start from scratch[clears the canvas] TEXT Hoe wordt het syndroom van Alpers behandeld?- Geen genezingEr is geen behandeling die het syndroom van Alpers kan genezen. De behandeling die er is isgericht de symptomen zo veel mogelijk te bestrijden en om het kind zo goed mogelijk te laten voelen.- FysiotherapieMet behulp van fysiotherapie kan geprobeerd worden de spieren zo soepel mogelijk te houdenen zo goed mogelijk te bewegen. Ergotherapie kan vaak adviezen geven hoe een kindmet beperkingen nog zo makkelijk mogelijk voor kind als ouder verzorgd kan worden.- MedicijnenMet behulp van medicijnen die epilepsieaanvallen onderdrukken wordt geprobeerd zo veelmogelijk epilepsie-aanvallen te onderdrukken. Epilepsie aanvallen bij het syndroom vanAlpers zijn vaak moeilijk te behandelen, het lukt niet altijd om ze onder controle te krijgen.Ook kunnen medicijnen gebruikt worden om hinderlijk verhoogde spierspanning teverminderen. Infecties kunnen behandeld worden met antibiotica. Soms kan een lage dosisantibioticum helpen om de kans op nieuwe infecties zo klein mogelijk te maken.- OndersteuningHet hebben van een kind met het Syndroom van Alpers is zowel lichamelijk als geestelijk eenzware zorg. Zowel ondersteuning op lichamelijk gebied, bijvoorbeeld door verpleegkundigenthuis of in het ziekenhuis, als ondersteuning bij het emotioneel verwerken en omgaan met deziekte door bijvoorbeeld een psycholoog of een maatschappelijk werkende naast de zorg vanfamilie is heel belangrijk.
Create Your Free Infographic!