Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wypełnić i złożyć w dniach 02.03 - 31.03.2015 w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości (pl. ks. J. Poniatowskiego 2; 27-600 Sandomierz) Dotacje do 50 000 zł Ruszył nabór wniosków w ramach projektu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością * posiada stałe zameldowanie na terenie powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego(z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św. *chce rozpocząć działalność gospodarczą;*nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w terminie 36 m-cy przed datą złożenia wniosku o dotację;*jest osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, rolnikiem bądź domownikiem rolnika. Organizacja pozarządowa, która: *posiada siedzibę na terenie realizacji projektu (powiaty: kielecki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski; z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św. *działa na terenie objętym projektem;*działa na zasadach non profit lub non for profit. Osoba fizyczna, która NA JAKIE RODZAJE DZIAŁAŃ SĄ PRZYZNAWANE FUNDUSZE? *założenie działalności, która wpłynie na rozwój oferty turystycznej w regionie, w której wykorzystane zostaną zasoby lokalne *podnoszenie jakości produktów lub usług w sektorze okołoturystycznym;*tworzenie produktów turystycznych;*promocja regionu i działania informacyjne;*rozwój przedsiębiorczości i turystyki na bazie zasobów lokalnych JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA? 40 000 zł, co stanowi 70 % całości projektu 50 000 zł, co równa się 90 % całości projektu PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘO DOTACJĘ: Warto wiedzieć: Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,z tym, że projekty nie mogą się zakończyć później niż 30 września 2016 (data zakończenia finansowego). Na realizację projektu można otrzymać 80% zaliczki wypłacanej w dniupodpisania umowy.
Create Your Free Infographic!