Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Sa aking pananaw mahalaga ang Agrikultura hindi lamang dahil sa isa itong agham dahil narin ditonagmumula lahat ng pangunahin nating pangangailangansa bawat araw. Nariyan ang Pagkain at dito rin nagmumula ang mga materyales para sa pag-gawang mga tahanan na ating titirhan. Mahalaga na malamannatin ang sapat na impormasyon patungkol sa bagay naito hindi para maging batugan at mangmang tungkolsa aspetong ito kundi para narin mapahalagahan natinang mga bagay na pinagmumulan ng ating pangunahingpangangailangan. Dito rin nagmumula ang mga hilaw na materyales na ginagamit sa pagbuo ng iba pang produkto. Ilan dito ang mga fossil, perlas, goma atmarami pang iba. Saka ipinoproseso ng Sektor ng Industriya nang sa gayon ay maging produkto at pagkakitaan. Agrikultura Ang agrikultura ay ang isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng hayop o halaman. Ito rin ay may kinalaman sa mga gawain na sangkot ang halaman ang mga hayop at halaman Ang salitang Agrikultura ay nagmula sa salitang Latin na ager o ager na ang ibigsabihin ay "field" at cultura na ang ibigsabihin ay "growing" o "cultivation" Bakit nga ba mahalaga na mapag-aralan ang Agrikultura? Saklaw ng Agrikultura ang Paghahayupan, Pagtotroso, Pagsasaka, Pagmamanukan at Pangingisda Aking hinuha: Sa aking palagay maraming bagay ang nasasakupan nito at maraming Sektor ng Pamahalaan ang mayroog kinalaman dito.Sa aking palagay kasama rito ang IRI, DAR, BFAR at iba pa. Hindi lamang nito nasusutentuhan ang ating pangangailangankundi ito rin ay pinagmumulan ng maraming opurtunidadpartikular na sa pagkakaroon ng trabaho. Ang Pamahalaan, Sektor ng Agrikultura at ang Sektor ng Industriya ay magkakaugnay at kung titignan sa paikot na daloy ay magtatagpuan natin ang 3 nabanggit na sangkap. Kilala ang ating bansa pagkakaroon ng mayaman na agrikulturapartikular na sa larangan ng Pagsasaka at nakilala rin ang ating bansa sa mga nangungunang nagaangkat ngdekalidad na Bigas sa ibang bansa.
Create Your Free Infographic!