Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 /TheKielAcademy QUNG KHÁNH LINH CLASSES IDEAL FOR hairstylistsassistantssalon ownerseducators "Đầu tư vào tri thc mang li li nhun cao nht!" HOT ĐỘNG NGOI KHÓA $35 REGISTER REGISTER Họ và tên: Ngày sinh: 11/01/1994Gii tính: NĐiện thoại: 01287515425Địa chỉ: K01A/51 Lê Trng Tn, Đà NngEmail: ƯU ĐIM BN THÂN QUNG KHÁNH LINH quangkhanhlinhstar@gmail.com THÔNG TIN CÁ NHÂN Tốt nghiệp Đại học kinh tế Đà Nẵng. Chuyên ngành: Quản trị ngun nhân lc.Đim A môn Lãnh đạo, Phát trin ngun nhân lcĐiểm trung bình tích lũy: 3.0/4.0 KINH NGHIM LÀM VIC Năm 2012 - 2013 Thành viên Đội K năng - Câu lc b Sc tr Kinh tế. - Rèn luyn s linh hot gii quyết các tình hung.- Tham gia chương trình Ánh trăng tr thơ. Năm 2014 - nay Thành viên Ban nhân s - English Charity Project.- Lp kế hoch, tìm tài tr cho d án.- Qun lý hc viên.- T chc s kin vui chơi gii trí cho lp hc.- Bán lng đèn trung thu gây qu.- Vn động quyên góp xây dng t sách lp hc.- Tuyn hc viên và tình nguyn viên. MC TIÊU NGH NGHIP - Tham gia các chương trình t thin.- Giúp đỡ các c lão thành cách mng.- CTV Gi Trái Đất 60+.- Hiến máu nhân đạo. HRM QUNG KHÁNH LINH quangkhanhlinhstar@gmail. com HRM HOT ĐỘNG NGOI KHÓA Tính cách mạnh mẽ, vui vẻ, hòa đồng.Cầu toàn, tinh thần cầu tiến trong công việc. Ham học hỏi và không ngại khó khăn.Đam mê công vic, sáng tạo và tư duy tốt.Nhanh nhn, cn thn và trung thc.Có trách nhiệm với bản thân và công việc. TRÌNH ĐỘ HC VN THÔNG TIN CÁ NHÂN S THÍCH Đọc sách dy cách tư duy lãnh đạo, tâm lý qun tr.Xem thời sự, bản tin kinh tế thị trường 360.Xem video v khoa hc hành vi con người.Chơi tốt môn cu lông. Tìm kiếm, phân tích, tng hp tin tc v kinh tế .Lp kế hoch và t chc chương trình, s kin.Khả năng quyết đoán, xử lý vấn đề linh hoạt.Chịu được áp lực công vic cao.Khả năng thc hin các th tc hành chính.Thông tho các chương trình tin hc văn phòng.S dng tt các ng dng trên internet.Son tho và trình bày văn bn tt.Am hiu lut lao động. K NĂNG CHUYÊN MÔN
Create Your Free Infographic!