Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 - 28. září 929 nebo 935 zavražděn vlastním bratrem Boleslavem - kníže velkomoravské říše Svatopluk I. jmenuje českým knížetem mladého Bořivoje 1 Přemyslovci na českém trůnu - středověké revoluční hnutí, vzniklé z reformního proudu v katolické církvi Kdy a jak začali vládnout? svatý Václav husité, kteří se přidali na stranu vítězů, prosadili na koncilu v Basileji pouze malou část z původního husitského seznamu požadavků (4 pražské artikuly) Kdy dynastievznikla? 867 po roce zakladatelem bájný , kteréhosi vyvolila za manžela kněžna Libuše Kdo to byl? - vláda Boleslava I. a II.- politický a ekonomický rozkět českých zemí- vítězství ve čtrnáctileté válce (936-50) nad franským králem - první historicky doložený český kníže, manžel sv. Ludmily Bořivoj I. - na území dnešního Česka, Slovenska, Maďarska a části Polska existovala tzv. Velkomoravská říše (Velká Morava), vedená dynastií Mojmírovců přibližně v 9. století, která nahradila v 7. století existující Sámovu říši 3 teorie opůvodudynastie Přemysl Oráč 1306 - před rokem 1000 - první česká panovnická dynastie Souvislosti Co se změnilo? Kdy a jak skončili? PRAMEN: Kosmas: Kronika česká není jasné, kdo byl skutečným zakladatelemdynastie Přemyslovců, ani odkud pocházel 2 dodnes není jistý ani původ samotného knížete Bořivoje I. na trůně měla následovat bájná knížata,z nichž poslední, Hostivít, mělbýt otcem prvního doloženéhopanovníka, Bořivoje I. PRAMEN: někteří čeští historici první doložený český knížeměl být synem druhého knížetevelkomoravské říše (Velké Moravy),Rostislava I. Bořivoj I. první český knížeje sám zakladatelem dynastiePřemyslovců (jako její první doloženýpředstavitel a panovník) 3 Bořivoj I. - přesné datum je neznámé, někdy po roce 867- velkomoravský kníže Svatopluk I. jmenoval svého mladého chráněnce Bořivoje českým knížetem velkomoravská dynastie Mojmírovců mělamít původ u samotného prvního slovanskéhosjednotitele Sáma, vládce tzv. Sámovy říše - v roce 1306- zavražděním Václava III., posledního Přemyslovce bez mužských potomků, v Olomouci - následovalo krátké období bezvládí- na český trůn nastoupil rod Lucemburků, jehož prvním představitelem byl Jan Lucemburský, otec Karla IV. Bořivoj I. se stává prvním českým panovníkem svatý Václav 921 929 nebo 935 - českým knížetem se stává svatý Václav se dostává k moci Boleslav I. 995 Boleslav I. - bratr sv. Václava- jeden z nejúspěšnějších českých panovníků - 28. září Přemyslovci vyvražďují v Libici n. Cidlinou jediný konkurenční rod Slavníkovců Boleslav II. 999 - smrt - bratrovražedné boje- rozvoj okolních zemí (Polsko, Uhry) úpadek českých zemí Spytihněv I. Vratislav I. - čes. a mor. patron - symbol čes. státnosti Boleslav III. Jaromír Oldřich mezi a 925 1034 Boleslava II. - nástup Břetislav I. - území knížectví převážně ve středních Čechách- neagresivní zahraniční politika- upevňování vnitřní moci Spytihněv II. - upevnění vnitřní moci, zavedení dědictví trůnu pro nejstaršího člena rodu celková stabilizace Břetislava I. 1061 u moci následně jeho 3 synové velkomoravská říše (Velká Morava),předchůdce českého knížectví,během vlády Svatopluka I. (894)(viz. nepřerušovaná čára) Vratislav II. - na trůn usedá kníže 1085 Vratislav I. stává 1. českým králem (titul dostává jakoodměnu za věrné služby od římského císařeJindřicha IV., ovšem bez dědičného nárokupro své potomky) - kníže Vratislav II. se pod jménem Vratislav I. (II.) 1158 - kníže Vladislav II. získává jako Vladislav I. královský titul, a stává se tak v pořadí druhým českýmkrálem (odměnou za podporu římského císařeFridricha Barbarossy) 1092 - podpora římského císaře proti Italům- účast na Křížové výpravě do Svaté země proti muslimům- konflikty mezi rodovými liniemi Konrád I. Brněnský Břetislav II., Bořivoj II. Svatopluk Olomoucký Vladislav I., Soběslav I. 1212 Vladislav I. (II.) 1140 - knížectví se ujímá Vladislav II. - snaha o snížení vlivu Říše římské na Čechy- vnitřní rozbroje a boj o moc uvnitř rodu- napjatý vztah s Poláky - blízké spojenectví s římským císařem- konflikty s Poláky, výboje do Rakous- úspěšná obrana území- územní zisky Bedřich Soběslav II. Konrád II. Ota Václav II. 1172 - smrt krále Vratislava - mocenské zmatky, úpadek knížectví (Bedřich, Soběslav)- sjednocení a stabilizace státu (Konrád) - umírá král Vladislav 1192 PřemyslOtakar I. - Přemysl Otakar I. (krátce) Jindřich Břetislav Vladislav Jindřich - k moci se krátce dostává Přemysl Otakar I. (1. český král) (2. český král)
Create Your Free Infographic!