Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Motivatie VSBfonds Zwemmen staat al jaren centraal in mijn leven. Er gaat geen dag voorbij waarin ik niet aan zwemmendenk. Elke ochtend gaat de wekker om 04.30uur voor de zoveelste ochtendtraining. Daarna? Rennenom nog een aantal lessen op school te kunnen volgen, huiswerk te maken en vervolgens een krachttraining,hardlooptraining en weer een zwemtraining af te werken. Mijn dagen kennen weinig afwisseling doordatik gemiddeld zes uur per dag train.Het begon allemaal op elf jarige leeftijd. Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband waren mijn grootstesporthelden en ik wilde niets anders dan ook Olympisch kampioen worden. Ik was geïnteresseerd in werkelijkelke tak van sport, maar besloot mij aan te sluiten bij een lokale zwemvereniging om mijn missie te kunnenvoltooien. Inmiddels, tien jaar later, ben ik ontzettend blij dat ik toentertijd deze keuze heb gemaakt. Hierdoorheb ik de halve wereld mogen afreizen, maanden in Canada gewoond en ervaring opgedaan in het internationaalOlympisch trainingsteam onder leiding van s werelds meest bekende trainer Philippe Lucas. Helaas heb ik ookmoeten concluderen dat mijn lichaam een aantal fysieke beperkingen kent waardoor vele obstakels overwonnen moesten worden. De handdoek in de ring gooien is nooit een optie geweest, desondanks is gebleken dat momenteel acceptatie de beste keuze is. Olympisch kampioen worden is niet mogelijk. Het acceptatieproces is nog niet afgerond en zal ook nog een tijd in beslag nemen. Desalniettemin blijf ik de positieve kant van sport bekijken en probeer ik het uiterste uit mijzelf te halen om nog eenmaal de strijd aan te kunnen gaan voor de nationale titel. Daarna zal ik niet langer in de spotlights staan. Het is tijd om nieuwe helden te creëren.Jeugd inspireren is mijn nieuwe levensdoel. Als coach deel ik inmiddels mijn ervaring en middels mijn studie Commerciële Economie: Sportmarketing en Management ben ik op de hoogte van alle relevante sportzaken. Verschil in de (sport)wereld kan gemaakt worden middels doorzettingsvermogen, werklustigheid en de juiste kennis. Op sporttechnisch vlak ken ik alle ins en outs van verscheidende sporten. Op economisch, marketing en management vlak is de gehele Nederlandse sportmarkt mij bekend. Wat nog ontbreekt, is de kennis hoe Nederland zich in de toekomst exact verder kan ontwikkelen ten opzichte van andere landen? Hoe kan inspiratie gestimuleerd worden om het sociale aspect, de gezondheid en de toegankelijk van sport voor iedereen in de maatschappij te verbeteren.Ondanks dat sport een wereldwijde activiteit met groeiende maatschappelijke betekenis kent, tientallen miljoenen deelnemers heeft, een omzet van miljarden euros haalt en duizenden arbeidsplaatsen vertegenwoordigt zijn er in Nederland nog steeds grote vraagtekens in deze markt. Eén ding is zeker: breedtesport stimuleert topsport en topsport stimuleert breedtesport.Graag zou ik mij inzetten om vraagtekens weg te nemen en nieuwe generaties de kans te bieden om sport onderdeel te laten zijn van hun leven, ongeacht type sport en niveau. Middels de Master Sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel kan ik kennis vergaren van verschillende wereldwijde aanpakken en opzoek gaan naar de beste oplossingen voor Nederland. Doordat deze master haar studenten opleidt voor managementfuncties zal ik in de toekomst daadwerkelijk een verschil kunnen gaan maken namens een sportbond, overheidsinstelling of commerciële organisatie. Het stelt mij in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zwemmen staat al jaren centraal in mijn leven. Er gaat geen dag voorbij waarin ik niet aan zwemmendenk. Elke ochtend gaat de wekker om 04.30uur voor de zoveelste ochtendtraining. Daarna? Rennenom nog een aantal lessen op school te kunnen volgen, huiswerk te maken en vervolgens een krachttraining,hardlooptraining en weer een zwemtraining af te werken. Mijn dagen kennen weinig afwisseling doordat ikgemiddeld zes uur per dag train.Het begon allemaal op elf jarige leeftijd. Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband waren mijn grootstesporthelden en ik wilde niets anders dan ook Olympisch kampioen worden. Ik was geïnteresseerd inwerkelijk elke tak van sport, maar besloot mij aan te sluiten bij een lokale zwemvereniging om mijn missiete kunnen voltooien. Inmiddels, tien jaar later, ben ik ontzettend blij dat ik toentertijd deze keuze heb gemaakt.Hierdoor heb ik de halve wereld mogen afreizen, maanden in Canada gewoond en ervaring opgedaan in hetinternationaal Olympisch trainingsteam onder leiding van s werelds meest bekende trainer Philippe Lucas. Helaas heb ik ook moeten concluderen dat mijn lichaam een aantal fysieke beperkingen kent waardoor veleobstakels overwonnen moesten worden. De handdoek in de ring gooien is nooit een optie geweest, desondanksis gebleken dat momenteel acceptatie de beste keuze is. Olympisch kampioen worden is niet mogelijk. Hetacceptatieproces is nog niet afgerond en zal ook nog een tijd in beslag nemen. Desalniettemin blijf ik depositieve kant van sport bekijken en probeer ik het uiterste uit mijzelf te halen om nog eenmaal de strijd aante kunnen gaan voor de nationale titel. Daarna zal ik niet langer in de spotlights staan. Het is tijd om nieuwehelden te creëren.Jeugd inspireren is mijn nieuwe levensdoel. Als coach deel ik inmiddels mijn ervaring en middels mijn studieCommerciële Economie: Sportmarketing en Management ben ik op de hoogte van alle relevante sportzaken.Verschil in de (sport)wereld kan gemaakt worden middels doorzettingsvermogen, werklustigheid en de juistekennis. Op sporttechnisch vlak ken ik alle ins en outs van verscheidende sporten. Op economisch, marketingen management vlak is de gehele Nederlandse sportmarkt mij bekend. Wat nog ontbreekt, is de kennis hoeNederland zich in de toekomst exact verder kan ontwikkelen ten opzichte van andere landen? Hoe kan inspiratiegestimuleerd worden om het sociale aspect, de gezondheid en de toegankelijk van sport voor iedereen in demaatschappij te verbeteren.Ondanks dat sport een wereldwijde activiteit met groeiende maatschappelijke betekenis kent, tientallenmiljoenen deelnemers heeft, een omzet van miljarden euros haalt en duizenden arbeidsplaatsenvertegenwoordigt zijn er in Nederland nog steeds grote vraagtekens in deze markt. Eén ding is zeker:breedtesport stimuleert topsport en topsport stimuleert breedtesport.Graag zou ik mij inzetten om vraagtekens weg te nemen en nieuwe generaties de kans te bieden om sportonderdeel te laten zijn van hun leven, ongeacht type sport en niveau. Middels de Master Sportmanagementaan de Vrije Universiteit Brussel kan ik kennis vergaren van verschillende wereldwijde aanpakken enopzoek gaan naar de beste oplossingen voor Nederland. Doordat deze master haar studenten opleidt voormanagementfuncties zal ik in de toekomst daadwerkelijk een verschil kunnen gaan maken namens eensportbond, overheidsinstelling of commerciële organisatie. Het stelt mij in staat een waardevolle bijdragete leveren aan de maatschappij.
Create Your Free Infographic!