Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Vrije Universiteit BrusselMaster Sportmanagement Melissa de Zeeuw * SportBusiness International Masters Ranking 'studenttevredenheid':plaats 2 uit 500* Internationale erkenning voor absolute autoriteit inervaringsgericht sportmanagementonderwijs.* Inspirerend en professioneel kruisbestuivend:internationale studenten en docenten in de hoofdstad van Europa.* Praktijkgericht, kleinschalig en interactief onderwijs.* Docenten met jarenlange ervaring in sportmanagement. Motivatie studieplan * Studente 'Commerciële Economie: Sportmarketing en Management'* Topsportster: Wedstrijdzwemmen* Karaktereigenschappen: Doorzettend, Nieuwsgierig, Sociaal,Vastberaden, Vindingrijk, Werklustig* Interessegebieden: Sport, Economie, Marketing, Management* Vaardigheden: Ondernemerschap, Leiderschap, Sponsoring,Fondsenwerving, Coaching, Doelen stellen, Prioriteitstelling,Atleet ontwikkeling Graag zou ik willen studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. Dit is een grote en goed aangeschreven instelling. In de basis is dezeuniversiteit Nederlandstalig wat de communicatie en studieresultaten stimuleert ten opzichte van andere internationale universiteiten.Desondanks kent zij een internationaal karakter door de vele internationale studenten/docenten en de ligging in Europa's hoofdstad.Zeer geïnteresseerd ben ik in de Master Sportmanagement. In Nederland zijn er enkel twee private instellingen die deze opleiding aanbieden,maar zij richten zich enkel op de Nederlandse markt. Tevens worden deze diploma's niet erkend door de Nederlandse overheid. Debetreffende opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel legt haar focus op de internationale markt en hierdoor zal deze studie toegevoegdewaarde bijdragen aan mijn bachelor Commerciële Economie: Sportmarketing en Management. De cursussen sluiten goed aan bij mijnhuidige studie, maar zal dus een verdieping middels internationalisering geven. Dit is heel relevante informatie, want dit is vrijwel nergensanders ter wereld te leren. Deze opleiding onderscheidt zich hiermee ten opzichte van soortgelijke studies in Engeland en de VerenigdeStaten waar zij zich in de meeste gevallen, net als in Nederland, enkel richten op de nationale markt. Niet voor niets staat deze studie hoogin de SportBusiness International Masters Ranking op het gebied van studenttevredenheid. Uit de 500 beoordeelde Masters in Sportmanagementkent zij een 2e positie. Een stap wordt ook gezet in het opleidingsniveau, van hoger onderwijs naar universitair niveau, en de informatie wordt opeen kleinschalige en interactieve manier aangeboden. Het verschil met mijn huidige opleiding is dat deze master haar studenten ookervaring laat opdoen tijdens conferenties, seminaries en middels bezoeken aan grote sportmanagers/evenementen in Europa. Hierdoor kunnenstudenten nog meer kennis uitwisselen, leren van praktijksituaties en netwerken.Na afronding van deze master wil ik de verworven kennis meenemen naar Nederland. In de toekomst zou ik graag zien dat Nederland kan lerenvan andere landen en sport een grotere bijdrage kan leveren in de maatschappij. Doordat studenten worden opgeleid voor managementfunctiesis het voor mij mogelijk om daadwerkelijk verbeteringen door te voeren namens een sportbond, overheidsinstelling of commerciële organisatie.
Create Your Free Infographic!