Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Šišmiši ili netopiri (Chiroptera) Sistematika:-carstvo:Animalia-koljeno:Chordata-razred:Mammalia-podrazred:Eutheria-red:Chiroptera Stanište:-Najveći broj vrsta šišmiša nalazimou tropskom i suptropskom pojasu-Nastanjuju sve naše ekosustave.-Neke vrste obitavaju u spiljama,neke u šumama, neke u nadzemnimobjektima poput kuća, zgrada, crkavai dvoraca.-Neke ovisno o godišnjem ciklusukoriste čitav niz različitih skloništa. Hranjenje:-Hrane se isključivo kukcima i paucima.-Hrane se u šumama, iznad livada,travnjaka i pašnjaka, iznad vode, okosvjetiljki, što ovisi o sklonosti pojedine vrste. Opis:-Jedini sisavci koji imaju aktivnusposobnost leta.-Krila su građena od dvostrukogsloja kože kroz koju prolaze krvnežile, živci i mišićna vlakna.lanci prstiju produljeni su,a jedinoje palac skraćen i slobodno viri iznadgornjeg brida krila.-Oblik krila različit je u različitih vrstašišmiša.-Mnoge vrste šišmiša lete brzinamaod 18 do 29 km/h, dok neke vrstemogu letjeti i brže od 50 km/h. Razmnožavanje:-razdvojena spola-Generalno obilježje je niskastopa razmnožavanjaenka koti samo jednomgodišnje jedno mladunčeenke imaju dvije sise pa ihse zbog tog obilježja ranijesvrstavalo u primate Razlog ugroženosti:-gubitak skloništa-gubitak lovnog staništa-zbog krčenja šuma-zbog korištenja pesticidai zaštitnih sredstava upoljoprivrednoj proizvodnji Načini zaštite:ak četvrtina ukupnog broja vrsta šišmiša nalazi se u pojedinoj kategoriji ugroženostiprema Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode (IUCN).-EUROBATS - Sporazum o zaštiti europskih populacija šišmiša stupio je na snagu1994. godine, a trenutno broji 32 države članice. Izvori:-http://www.dzzp.hr/medunarodna-godina-sismisa/o-sismisima-174.html-http://hr.wikipedia.org/wikiišmiš-velika enciklopedija životinja
Create Your Free Infographic!