Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Hoofdstuk 16 Nucleïne zuren en overerving Criteria voor genetisch materiaal - Repliceerbaar - Informatie opslaan- Informatie tot expressie brengen- Mogelijkheid tot variaties Griffith's experiment Twee soorten bacteriën:- S strain = kwaadaardig- R strain = niet kwaadaardigDeze bacteriën werden in een muis geïnjecteerd.- S = dood- R = levend- S gekookt = levend- S gekookt en R = dood S strain R strain Gekookte S strain Gekookte S strainen R strain Bacteriofaag - Infecteert bacteriën- Alle virussen vermeerderen zich in een andere levende cel.- Bacteriofaag zal een levende bacterie infecteren en binnen in de bacterie repliceren. - De bacterie bevat zijn eigen DNA.- Zodra de bacteriofaag zich aan de bacterie bindt, zal het zijn eigen genetisch materiaal los laten.- De virusinfectie kan nu de Lyticcycle binnen.- Het DNA van de bacteriofaag al nu in de bacterie verder synthetiseren en er ontstaan nu nieuwebacteriofagen in de bacterie.- De bacterie barst open en de nieuwe bacteriofagen komen vrij Proteïnen of DNA als genetisch materiaal van bacteriofaag? Buis 1:De bacteriofagen werden gekweekt met radioactief zwavel die in het eiwit werd opgenomen. (roze) Buis 2:De bacteriofagen werdengekweekt met radioactieffosfor die in het DNA werdopgenomen. (Blauw) 1. Gemengd: de bacteriofagen met bacteriën. De bacteriofagen infecteren de bacteriën.2. Geroerde mengsel in een blender. De bacteriofaag(-onderdelen) komen buiten de cel van de bacterie.3. Het mengsel werd gecentrifugeerd. De bacteriën vormden een pellet en de bacterio-faag(-onderdelen) komen in het gesuspendeerde vloeistof terecht. 4. De radioactiviteit van de pellet en de vloeistof werd gemeten. Resultaat De radioactieve zwavel die in het eiwit werd opgenomen, was nog steeds buitende cel. Het radioactieve fosfor dat door het DNA was opgenomen was in de celgevonden. De bacteriële cellen die radioactief DNA vrijgaf had nieuwe bacterio-fagen met een beetje radioactief fosfor. Conclusie double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally.
Create Your Free Infographic!