Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Detectar una necessitatDetectar una carènciaDetectar una deficiènciaGaudir de les aficionsNoves aplicacions de vells productes Dificultats prèvies Un entorn excèpticLa complexitatDificultats per obtenir el finançamentManca de planificació La propia capacitatEl producte inicialEl mercatEl finançamentL'organització Planificació incicial Pasos a seguir per a crear una empresa Podem trobar una font d'idees en: Primer anàlisi de la creació d'una empresaRedacció del pla d'empresaCerca de recursosy asumpció del riscPosada en marxa dela empresaFase de llençament de la empresa Formes jurídiques Empresariria individualSocietat civilSocietat cooperativaSocietat anònimaSocietat de responsabilitat limitadaSocietat col·lectivaSocietat comanditària LA PERSONA EMPRENEDORA Facilitat per prendre decisions Capacitat de direcció Autonomia personalInnovació CreativitatAfany de superació Audàcia i capacitat per assumir riscosEquilibriCapacitat per assumir responsabilitatsAvantatges:Desenvolupa la creativitat, responsabilitat i habilitats Permet una millor realització personal Millora el reconeixement social Facilita lautonomia de treballInconvenients: Obliga a tenir una disponibilitat total Implica no tenir un nivell de renda predeterminatHi ha una pèrdua dels drets socials de l'assalariat Existeix estrès associat a l'activitat diària i al rendiment de l'activitat Es donen variacions en el nivell d'ingressos Fases de la creació d'una empresa
Create Your Free Infographic!