Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 4. Споделяйте! В социалните медии трябва да говорите не само за себе си и своите продукти, а да говорите на езика на аудиторията. 1. Присъствайте! Най-важно нещо за онлайн маркетинга е да сте онлайн - там където е аудиторията ви. 2. Говорете! Помислете какво искате да кажете и как да го кажете правилно: по начин, който не оставя място за съмнение в смисъла и който ангажира аудиторията. 10. Бъдете гъвкави! Новите медии изискват много по-бърза реакция, неформален стил и делегиране на отговорност към комуникаторите все неща, които плашат консервативните компании. 3. Слушайте и отговаряйте! Това ще помогне при ангажирането на аудиторията и генерирането на съдържание за вашите онлайн-общности 6. Представете служителите! Дефинирайте ясно кой направлява вашия онлайн кораб. Ако имате блог, добре е авторите му да застанат в него с имената си. 7. Помнете добрите думи...и ги споделяйте! Ако някой,не познаващ компанията ви, попадне на позитивни коментари. Много по-вероятно е той също да остане с добро впечатление за вас. 8. Следете промените! Следете какво е интересно на публиката и накъде отива тя. Ако се появи нов онлайн канал за комуникация - не пропускайте тази възможност. 9. Бъдете новатори! Често компаниите изчакват един канал да се утвърди, преди да влязат в него.Включването на късен етап ще понижи многократно потенциалната ефективност. Единственото решение за компаниите е да бъдат част от първите в платформата. 5. Позволете им да споделят! Можете да поставите бутони за споделяне, които да улеснят този процес. Доказано е, че ако е наличен лесен начин за това, повечето потребители ще споделят интересно съдържание. 10 златни правила за онлайн маркетинг и комуникации http://vasvalch.com/marketing/10-zlatni-pravila/ Николай Анастасов 123002 гр. 1776
Create Your Free Infographic!