Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Neden Veri Tabanı VERİ TABANI Veri Tabanı, birbiri ile ilişkili bilgilerin bir arada tutulduğu düzenli, bilgiye anındaerişimin sağlanabileceği,güncellenebilir veridepolama alanıdır. Her geçen gün artan insan,bilgi miktarı ve insan ihtiyaçları(veri miktarlarındaki artış) Başlıca Veri Tabanı Türleri Güvenlik ihtiyaçlarının sağlanması Hızla gelişen teknoloji ve yoğuntalepler karşısında zamandan tasarruf sağlama, anında bilgiye erişim imkanıBilgilerin uzun yıllar boyunca kalıcılığının sağlanması (Defter, belge kaybının olmaması :) )Veri tekrarı ve alan israfının önlenmesi Access Kullanım kolaylığı ve temel ihtiyaçlara cevap verebilme adına elverişli bir veri tabanı programıdır.Windows ortamında çalışılabilen esnek yapısı sayesinde veritabanı oluşturmada verileri her türlü işlemleri yapılabilir. Güçlü veritabanı sistemi ile Windows, Linux gibi işletim sistemleritarafındandesteklenen, Güçlü bir veritabanı yönetim sistemi esnek ve çık kullanıcı destekli bir veritabanı programıdır. SQL Server Yapılandırılmış sorgu dili anlamına gelen SQL Server verileri yönetmek be modellemek için kullanılan geniş güvenlik ve yetkiözelliği bulunan bir veri tabanıdır. Büyük miktardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiğibilgilere hızlı erişim imkanın sağlandığı derin depolamaalanları (tablolar) ile aynı anda birden fazla kullanıcının içeriği bozmadan hizmet verebilen genellikle büyük çaplı veri denetimlerinde kullanılan veri tabanı sistemidir. Veri Tabanı Yapısı Tablo: Satır ve sürunlardan oluşan İçinde verilerin tutulduğu alanlardır. Depolamak istediğimizi her bilgi türünü içintablolar kullanırız., Alan Farklı veri tiplerindeki verileri (metin, sayı, tarih...) tutan tabloyu oluşturanher bir sütuna alan denir. Ad, Soyad, Numara, Şehir gibiverileri tutmak içinbir öğrenci bilgi tablosu oluşturduk. Kayıtlar genellikle Ad, soyad, numara,şehir gibi alanlarda tutulur. Kayıt Tablodaki satırlarda yer alan verilere kayır denir.Verilerimiz tablolarla kayıt altına alınır. Anahtar Kullanımı Anahtar kullanımı verilerin, kayıtların birbirlerine karışmasını engellemek amacıyla oluşturulur. Örneğin aynı isimli öğrencilerinkarışmasını engellemek için anahtar olarak tc nolarınınveya öğrenci numaralarının kullanılması durumudur. Birincil Anahtar Birincil Anahtar (primary Key) tek bir sütun üzerinte tanımlı olup benzersiz bir kayıt oluşturmaktır. Boş geçilemez, değer benzersizdir, Yabancıl Anahtar Yabancıl Anahtar (Forein Key), İlgili tabloları mantıklı bilgilerle ilişkilendiren bir yoldur. Biralanı başka bir alanda belirli bir anahtar yerine birincil anahtar gösteren alanlardır. Tekil Anahtar Tekil Anahtar (Unique Key), Benzersiz anahtar Bir tabloda birden çok benzersiz anahtar olabilir ancak bu alanlar iki aynı değere sahip olmayan sütunlardır. VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR Veri Tekrarı Veri Tutarlılığı Veri Paylaşımı Veri Bütünlüğü Veri Güvenliği Veri Bağımsızlığı VERİ MODELLERİ Veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, mantıksal düzen için kullanılan yapılar, kavramlardır Hiyeraşik veri modeli (Hierarchical Data Model)Ağ Veri Modeli (Network Data Model)İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model) Bu yapıda veriler ağaç yapısınabenzer biçimde modellenir.Bir kök ve kökün dalları şeklinde... Genel Müdür Karmaşık bir yapıya sahip olmasının yanında, verilerin birbirine ağ şeklinde bağlanması şeklindedir.Bir veri ağında iki kullanıcınınhaberleşmesi için bir çeşit adresleme gereklidir. Verilerin belli bir ilişki (hiyerarşi) içerisinde tutulduğu veri modelidir.
Create Your Free Infographic!