Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 PHM NGUYN THANH TRM TORA PHM Đại Hc Hùng Vương Khoa QTKD chuyên ngành Marketing GII THIU BN THÂN MC TIÊU TRÌNH ĐỘ HC VN 1.Đại hc Hùng Vương Khoa QTKD.Chuyên ngành Marketing.Năm tt nghip d kiến: 2015.2.Trường THPT s I Tuy Phước_Bình Định.Năm tt nghip: 2011. Thành tho các công vic thuc lĩnh vc marketing ti client.Tr thành 1 nhân viên marketing chuyên nghip. Sinh ngày: 16/01/93.ĐC: 19/7, Cô Bc, Phú Nhun.Mail: torapham161@gmail.com.DĐ: 01686825095.Face: https://www.facebook.com/tora.pham.9 S THÍCH Chp nh, th thao, guitar, dy hc,làm đồ Handmade, phượt, đọc sách,nghe nhc,... ĐIM MNH Tiếp thu nhanh, có trách nhim vi công vic.Chu áp lc tt, tinh thn hc hi cao. ĐIM YU Qúa nghiêm túc khi làm vic.Qúa cu toàn. KĨ NĂNG Thành tho PTS, Cool edit pro, Proshow, word, excel, PP... Làm vic nhóm, viết kch bn. Chp nh s kin, sn phmQuay&dng qung cáo, phóng s KINH NGHIM&GII THƯỞNG Nhân viên tư vn và bán hàng ti Kiet's Pet shop EVG CTV t chc s kin The Reflection choECO VIETNAM GROUP Giao tiếp, thuyết phc khách hàng, thuyết trình trước đám đông... Nhân viên tư vn và bán hàng ti qun áo tr em LEVI'S CTV sale master card và ATM card cho Ngân hàng VPBank Phát t rơi và xin thông tin khách hàng cho ngoi ng ILI, siêu th tin ích, trường tư thc... Kinh doanh thi v: bán hàng ti hi ch sale hunter, bán mt n handmade halloween ti ph tây BùiVin
Create Your Free Infographic!