Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Open Access CARACTERÍSTIQUES VISIBILITAT Sense restriccionsd'accés als continguts Fàcil recuperaciódels continguts publicats en obert Biblioteca Virtual Marc normatiu sobre accés obert - Política institucional daccés obert de la UOC- Llei de la Ciència, article 37- Horizon 2020 MECANISMES DEPUBLICACIÓEN OBERT Indicadors per mesurar els avantatges de la Repositoris Augmenta la visibilitatdels autors i de les institucions AUGMENT DE LESCITACIONS AVANTATGES IMPACTE ACCESSIBILITAT - Revistes d'accés obertamb impacte- Cal donar ajuts per fomentarla publicació en obert publicació enaccés obert - Segueixen protocols internacionalsde descripció i interoperabilitat que faciliten la visibilitat dels continguts- Els buscadors prioritzen els seuscontinguts- Ofereixen garantia de preservació:URL permanent (handle)- Estadístiques d’ús REPOSITORI INSTITUCIONAL, O2 Revistesd'accés obert NECESSITATS Informes de cites rebudesdels documents publicats a l'O2Informes de descàrreguesi visites dels documents de lO2Informes periòdics quantitatiusde nombre de documentsde recerca dipositats a l'O2 Millorar els serveis de valor afegit de l'O2Integrar ORCID a l'O2Millorar el lligam GIR - O2:potenciant el dipòsit de documents en elmoment de registre de publicacionsAltmetrics a l'O2 Informes biblimètricsd'articles en accés obert:per estudis, grups de recerca,centres de recerca RECUPERACIÓ
Create Your Free Infographic!