Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 LA TRIGONOMETRIA I EL SISTEMA METRIC Per què és Eratòstenes tan important? - Eratòstenes va poder mesurar la Terra a partir de la trigonometria. Com va descobrir que la Terra era esfèrica? Un dia es va adonar que una de les dues ciutats,anomenades Alexandria i Assuan, feia ombra i l'altre no a la mateixa hora.I això va ser el que el va fer pensar que la Terra no era plana. Com va poder mesurar el perímetre de la Terra? Eratòstenes va ser el primer matemàtic que va poder demostrar que la Terra no era plana, sinó esfèrica. A més a més,va ser la primera persona en mesurar el seu perímetre. Ho va poder mesurar a partir de la ombra de una columna d'Alexandria. Després d'això va adonar-se'n que aquell triangle que feia la ombra de la columna era proporcional a la del radi de la Terra i la distancia entre les ciutats. Perímetre de la Terra calculat per Eratòstenes: 46.620 Km : ERROR! El perímetre de la Terra són 40.008 Km.La seva errada va ser que no va calcular be les distàncies entre les dues ciutats. Com es va realitzar aquest càlcul? Per a què varen fer aquest càlcul? La triangulació consisteix en la mesura dels objectes o territoris a través d'una xarxa de triangles. Per decidir una mesura de distància universal van tindre que calcular la distància que hi havia del meridià que passava per Barcelona i Paris.Tot això per establir el metre. Quin o quins teoremes matemàtic shan daplicar? Es va utilitzar el Teorema del Sinus. Aquests matemàtics el que feien era pujar a les muntanyes més altes i mesurar els angles i desprésaplicaven el Teorema del Sinus i calculaven. La Triangularització - Navegació terrestre, aèria i marítima. - Per a planificar actuacions urbanístiques, per mesurar distàncies llargues, per obres d'edificis...
Create Your Free Infographic!