Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ERATÓSTENES Va ser un matemàtic, astrònomi geògraf grec (276 a.C. - 194 a.C.) Va calcular fent servir trigonometria (triangulació) elperímetre de la Terra (46.620 km). Aquest càlcul no va ser exacte ja que realment és 40.008 km.Aquest error va ser degut al mal càlcul de ladistancia entre les dues ciutats: Alexandria i Assuan.Va fer aquest càlcul a arrel de quees va donar conte de que a la mateixa hora,els objectes verticals no tenien ombra a Assuan però si a Alexandria (situada més al nord)I per tant la terra era rodona. Fa uns 200 anys, Pierre André Méchain,un astrònom i geògraf francès, va calcular la distancia del Meridià deParís, que passa per Dunkerke iper Sa Dragonera. Va fer servir mésde 70 triangles, per mitja de triangulació, i només es va equivocaren 30 cm, havent mesurat de 10.000 km. Puig Rodó Matagalls Fent servir un Teodolit, per calcular els angles, podia calcular rectes incalculables fent servir triangulació. Des de tres punts elevats. Aquests càlculs es van fer. permitjà del teorema del Sinus. Creant molts triangles per esbrinarla recta. EL METRE Montserrat La 10.000.000 part de aquest meridià és el que coneixem com a metre. A la revolució francesa es va establir aquesta mesura universal (excepte alguns països, perquèles que s'utilitzaven abans com el peu o el pam no eren exactes. GPS El GPS també funciona per triangulació, fent servir 3 satèllits per localitzar alguna cosa en un punt casi exacte (error induït) i el quart satèllit serveix per el paràmetre temps. Pau Serrat Cartografía La cartografia, (mapes) és una aplicació relacionada amb els temes anteriors. Que utilitza la triangulació per mesurar les distancies entre punts i poder dissenyar els mapes.
Create Your Free Infographic!