Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Gure LAN TOKIA eraikitzen!! Gure LAN TOKIA eraikitzen!! 2. FASEA (1. ZATIA) 2. FASEA (1. ZATIA) MATERIALA MATERIALA ERREMINTAK ERREMINTAK - Fruta kaxak- Kola zuria- Torlojuak- Pintura (Berdea, zuria eta beltza)-Barniza - Iltzeak - Mailua-Eskuairak - Karrozero zinta - Zerra PROIEKTUAREN GARAPENA "Teknologia tailerrerako altzariak" Birziklatutako edota bigarren eskuko elementuekin,teknologia tailerrerako beharrezkoak direnaltzari eta elementuak sortuko ditugu. DEFINIZIOAK DEFINIZIOAK 1. FRUTA KAXA: Fruta denda edota supermerkatuetanfruta eta barazkiak bildu eta banatzeko erabiltzen direnplastiko, kartoi edota egurrez egindako kutxa da --> Gureproiektuan, honen oinarria ezartzeko erabili dugu. 2. KOLA ZURIA: Bi elementu edo gehiago itsasten dituen konposatu likido edo erdilikidoa da.Itsasgarri hauek gero eta indartsuagoak dira, nahiz eta,,batez ere, material xumeak lotzeko erabiltzen diren --> Gureproiektuan, kaxen arteko elkartze edota batasuna ezartzekoerabili dugu. 3. TORLOJUA (Gabila): Zilindro baten inguruan ildo helikoidala duen lotailu-mota bat da. Torlojuen funtzio nagusia objektuak elkarrekin lotzea da. Horrez gain, ere, hauen gehiengoa, burua izenekopieza edota zatia dute (elkartzea hobetzen du eta gorputza bainozabalagoa da) --> Gure proiektuan, kaxen arteko batasun etasegurtasun handiagoa lortzeko erabali dugu. 4. PINTURA (Margoa): Produktu likido edota erdilikidoa da,gainazal jakin batean aplikatzen dena. Ondoren eta denboraldi bat igaro eta gero, produktu hau, aipatutakogainazalean itsatsita geratuko da, honen estalpe, babesleeta apainketa osatuz --> Gure proiektuan, hau, margotu etaapaintzeko erabili dugu, hau da, grafismoa egiteko, hain zuzen ere. 5. BARNIZA (Berniz): gehien bat zurari baina baita beste material batzuei ere akabera hobea emateko erabiltzen den geruza babesgarri garden, gogor eta mehea da -->Gure proiektuan, honi distira eta edertasuna emateko erabili dugu. 1. ILTZEA: Objektu mehar eta luze bat da, punta zorrotzduna, metal gogor batez egina, orokorrean altzairua, bi objektu edo gehiago eusteko erabiltzen dena --> Gureproiektuan, kaxen arteko elkartzea ekiteko erabiligenituen, baina, azkenean, hauek kendu eta kola zuriaeta torlojuak erabili genituen. 2. MAILUA: Objektuak kolpekatzeko, hauek mugiarazteko, elkartzea baimentzeko edota desitxuratzeko helburuarekin, diseinatutako tresna da --> Gure proiektuan, lehenengo iltzeaketa, geroago, torlojuak iltzatzeko erabili genuen. 3. ESKUAIRA: Burni edota beste metalez hornitutakopieza da. Eskuaira, angelu zuzena osatzen du etaedozein egitura edota proiektuen angeluen batasun edotalotura finkatzen ahalegintzen da --> Gure proiektuan,kaxen arteko batasuna sendotu edota zaintzeko erabiligenuen. 4. KARROZERO ZINTA (ingelesez,"masking tape"):Zinta itsakor mota bat da, gehienetan, paperez egina dagoena.Honen desitsasteko prozesua oso erraza izanez,pintura artistikoan erabiltzen da, batez ere, margotu ez beharrekozati edota guneak estali edo gordetzeko --> Gure proiektuan,kolore desberdinetako grafismoak egiteko erabili genuen. 5. ZERRA: Mozteko erabiltzen den altzairuzko tresna da -->Gure proiektuan, fruta kaxa baten egurrezko zati edota listoiakmozteko erabili dugu, nahiz eta, azkenean, ez ditugu ezertarakoerabili.
Create Your Free Infographic!